АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОВГІЙ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

  • А. В. Чабан Львівський національний аграрний університет
  • В. Р. Левонюк Львівський національний аграрний університет
  • В. Г. Лисяк Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: математичне моделювання, неусталені електромагнітні процеси, принцип Гамільтона–Остроградського, рівняння Ейлера–Лагранжа, електроенергетична система, лінія електропередач з розподіленими параметрами

Анотація

На основі узагальненого міждисциплінарного (інтердисциплінарного) методу матема­тичного моделювання, який ґрунтується на модифікації інтегрального варіаційного принципу Гаміль­тона-Остроградського, запропоновано математичну модель електросистеми, ключовим елемен­том якої є довга лінія електропередач. Репрезентовано результати комп’ютерної симуляції перехід­них процесів у вигляді графіків, які аналізуються.

Біографії авторів

А. В. Чабан, Львівський національний аграрний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри електротехнічних систем

В. Р. Левонюк, Львівський національний аграрний університет

асистент кафедри електротехнічних систем

В. Г. Лисяк, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, ст. викладач кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства

Посилання

1. Шимони К. Теоретическая электротехника / К. Шимони. — М. : Мир, 1964. — 776 с.
2. Рудевіч Н. В. Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дос¬лідження електромагнітних перехідних процесів / Н. В. Рудевіч // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013. — № 59. — С. 117—123.
3. Кононов Б. Т. Диференціальні рівняння перехідних процесів у високовольтній трифазній електричні мережі / Б. Т. Кононов, А. О. Мушаров, А. О. Нечаус // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повіт-ряних Сил. — 2016. — № 4 (49). — С. 114—117.
4. Носов Г. В. Расчет переходного процесса при подключении линии электропередачи к источнику синусоидального напряжения / Г. В. Носов, Е. О. Кулешова, Н. В. Шишкина // Современные проблемы науки и образования. — 2012. — № 6. — С. 16—21.
5. Stakhiv Petro. Discrete mathematical macromodel of electric transmission line / Petro Stakhiv, Yuriy Kozak, Oksana Hoholyuk // Przeglad elektrotechniczny. — 2013. — Nr 4. — P. 272—274.
6. Чабан А. В. Принцип Гамільтона–Остроградського в електромеханічних системах : монографія / А. В. Чабан. — Львів : вид-во Тараса Сороки, 2015. — 464 с.
7. Уайд Д. Электромеханическое преобразование энергии / Д. Уайд, Г. Вудсон. — Л. : Энергия, 1964. — 539 с.
8. Model matematyczny dwuprzewej linii zasilania z wykorzystaniem modyfikowanej zasady Hamiltona / [Andriy Czaban and other] // Maszyny Elektryczne — Zeszyty Problemowe. — 2016. — Nr 1. — Рр. 31—36.
9. Математичне моделювання перехідних процесів у лінії Лехера в стані неробочого ходу / [А. В. Чабан та ін.] // Еле-ктротехніка і Електромеханіка. — 2016. — № 3. — С. 30—35.
Переглядів анотації: 49 Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
А. Чабан, В. Левонюк, і В. Лисяк, АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОВГІЙ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 63-69, Чер 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.