ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ НА БАЗІ SCADA-ТЕХНОЛОГІЇ

  • Г. В. Кулінченко Сумський державний університет
  • П. В. Леонтьєв Сумський державний університет
Ключові слова: природний газ, дросельна заслінка, SCADA-система, програмований логічний контролер (ПЛК)

Анотація

Розглянуто структуру системи керування експериментальною установкою сепарації вологи з потоку газу. На основі функціональної схеми автоматизації установки розроблена мнемосхема візуалізації параметрів процесу сепарації вологи. За допомогою SCADA-технологій уточнені параметри об’єкта керування та сформовані вимоги до регулятора процесу сепарації вологи.

Біографії авторів

Г. В. Кулінченко, Сумський державний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук

П. В. Леонтьєв, Сумський державний університет

асистент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Повышение эффективности технологии промысловой подготовки газового конденсата / [В. Г. Иванов, A. C. Маслов, A. B. Кравцов и др.] // Газовая промышленность. — 2003. — № 7. — С. 54— 57.
2. Wang Jiaona. Synthesis and optimization of low-temperature gas separation processes / Jiaona Wang and Robin Smith // Industrial & Engineering Chemistry Research. — 2005. — 44 (8). — P. 2856—2870.
3. Горбійчук М. І. Імітаційне моделювання роботи ГПА з прилеглим трубопроводом / [М. І. Горбійчук, М. І. Когутяк, О. Б. Василенко та ін.] // Нафтогазова енергетика. — 2011. — № 2 (15). — С. 34— 42.
4. Russel W. Treat. Scada and telemetry in gas transmission systems [Electronic resource] / Russel W. Treat. — Access mode: http://asgmt.com/wp-content/uploads/2016/02/109/ .
5. Traian Turc. SCADA architecture for natural gas plant [Electronic resource] / Traian Turc, Horatiu Grif. — Access mode: // http://www.science.upm.ro/~traian/ web_curs /Scada/art_scada/arhit_scada.pdf .
6. Кулінченко Г. В. Формування підходу до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного газу / Г. В. Кулінченко, А. В. Павлов, П. В. Леонтьєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2015. — № 6 (123). — С. 9—17.
7. Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150 — Краткое описание. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_150/opisanie .
8. Шилин А. А. Моделирование нелинейных систем на FBD-блоках / А. А. Шилин, В. Г. Букреев, Е. И. Гладышева // Доклады ТУСУРа. — 2013. — № 1 (27). — С. 107—113.
9. Kulinchenko G. Modelling a trottling device during separation of moisture from gas flow / G. Kulinchenko, P. Leontiev // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2016. — № 4/7 (82). — С. 23 —29.
10. Ротач В. Я. Программа определения передаточных функций объектов управления по переходным характеристикам // Теплоэнергетика. — 1995. — № 11. — С.75—80.
11. Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства / [Г. В. Кулинченко, П. В. Леонтьєв, А. Г. Коробов, Д. С. Свинаренко] // Вісник НТТУ ХПІ. «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів». — 2014. — № 41 (1084). — С. 55—63.
Переглядів анотації: 136 Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2017-06-23
Як цитувати
[1]
Г. Кулінченко і П. Леонтьєв, ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ НА БАЗІ SCADA-ТЕХНОЛОГІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 14-23, Чер 2017.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.