ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • А. Р. Шейкус Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпро

Ключові слова:

параметрична ідентифікація, процес ректифікації, ефективність тарілки по Мерфрі, метилтретбутиловий ефір

Анотація

Визначено невимірювані параметри нелінійної математичної моделі статики процесу багато­компонентної ректифікації — ефективності контактних пристроїв колони. Розрахунок проводився за виміряними вхідними поточними показниками процесу і температур на контрольних тарілках колони в процесі її роботи. Наведено алгоритмічні основи параметричної ідентифікації математичної моделі як окремого контактного пристрою або секції апарата, так і всієї ректифікаційної колони. На прикладі установки для розділення десятикомпонентного продукту синтезу метилтретбутилового ефіру (МТБЕ) доведено допустиму відповідність результатів моделювання із застосуванням запропонованого способу ідентифікації і дослідних даних.

Біографія автора

А. Р. Шейкус, Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпро

аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології,

Посилання

1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст]: учеб. для вузов / А. Г. Касаткин. — 10-е изд.— М. : ООО ТИД «Альянс», 2004. — 753 с.
2. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии [Текст] : учебник : В 2-х кн. Кн. 2 / [В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов и др.]; под ред. В. Г. Айнштейна. — М. : Логос; Высшая школа, 2002. — 872 с.
3. Долгова А. Н. Определение эффективности массообменных тарелок колонных аппаратов с учетом неравномерности фаз / А. Н. Долгова, Е. А. Лаптева // Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. — 2013. — № 6. — С. 283—309.
4. Кафаров В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств [Текст] : учеб. пос. для вузов / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. — М. : Высш. шк., 1991. — 400 с.: ил.
5. Лаптев, А. Г. Основы расчета и модернизация тепломассообменных установок в нефтехимии : монография [Текст] / А. Г. Лаптев, М. И. Фарахов, Н. Г. Минеев. — Казань : Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. — 574 с.
6. Башаров М. М. Модернизация промышленных установок разделения смесей в нефтегазохимическом комплексе [Текст]: монография / М. М. Башаров, Е. А. Лаптева. — Казань : Отечество, 2013. — 297 с.
7. Мерзляков, С. А. Эффективность тарельчатых аппаратов разделения углеводородов на основе гидродинамической аналогии [Текст] : дис. … канд. техн. наук: 05.17.08 / С. А. Мерзляков. — Казань : КНИТУ, 2013. — 181 с.
8. Тархов К. Ю. Эффективность массопереноса в процессе ректификации бинарных и многокомпонентных смесей [Текст] // К. Ю. Тархов, Л. А. Серафимов // Вестник МИТХТ. — 2010. — Т. 5. — № 1. — С. 81—87.
9. Анисимов И. В. Математическое моделирование и оптимизация ректификационных установок [Текст] / И. В. Анисимов, В. И. Бодров, В. Б. Покровский. — М. : Химия, 1975. — 216 с.
10. Хоменко А. А. Динамика химико-технологических систем (разработка компьютерных тренажеров) [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.08 / А. А. Хоменко. — Казань, 2003. — 141 с.
11. Моделирование парожидкостного равновесия при подвижном управлении процессами ректификации / [А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. Я. Тришкин, В. И. Корсун] // Вестник НТУ «ХПИ». — Харьков. — 2016. — № 44 (1216). — С. 87—100. — DOI : 10.20998/2411-0558.2016.44.08. — Информатика и моделирование.
12. Комиссаров Ю. А. Математическая модель и алгоритм расчета процесса ректификации многокомпонентных систем [Текст] / Ю. А. Комиссаров, Дам Куанг Шанг // Вестник Казанского технологического университета. — 2011. — Т. 14, № 9. — С. 118—126.
13. Максименко Ю. А. Эффективность массопередачи при ректификации многокомпонентных смесей [Текст] // Вестник Астраханского государственного технического университета. — 2004. — № 1. — С. 225 — 230.
14. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / [Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — Vol. 6, Nо 2 (84). — P. 38—44. — DOI : 10.15587/1729-4061.2016.85372.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2017-06-23

Як цитувати

[1]
А. Р. Шейкус, «ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 32–40, Черв. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.