СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ВІДПАЛУ ДРОТУ

  • Є. О. Хребтов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет», м. Світловодськ
Ключові слова: відпал, сталевий зварювальний дріт, система керування, ПІД-регулятор, пірометричний комплекс

Анотація

На сьогодні актуальним є питання підвищення якості зварювального дроту в процесі виробництва. Перевага застосування прямого електроконтактного нагріву обґрунтована можливістю побудови і реалізації системи автоматичного регулювання температури нагріву. Система управління виконана на базі ПІД-регулятора, регулятора потужності, джерела струму і вимірювального пірометричного комплексу Апір-С, що складається з первинного пірометричного перетворювача та вторинного перетворювача. Встановлюючи відповідні параметри ПІД–регулятора, можна забезпечити стійкість робочого режиму з автоматичним регулюванням температури під час електроконтактного нагріву дроту. Експериментально встановлено, що застосовуючи систему керування температури відпалу, за рахунок контролю пірометром температури нагріву помилка регулювання не перевищувала 1,3 %. Утримання температури відпалу в заданому діапазоні забезпечує стабільність фізико-механічних характеристик дроту. Викладені рішення реалізації запропонованої системи характеризуються зручністю експлуатації, надійністю і забезпеченням якості технологічного процесу. Подальший напрямок досліджень полягає в обґрунтуванні необхідності використання процесу контрольованого охолодження для отримання заданих фізико-механічних параметрів відпаленого дроту.

Біографія автора

Є. О. Хребтов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет», м. Світловодськ

аспірант кафедри інформатики та вищої математики, інженер

Посилання

1. C.-C. Yang. Improvement of the Mechanical Properties of 1022 Carbon Steel Coil by Using the Taguchi Method to Optimize Spheroidized Annealing Conditions / C.-C. Yang and C.-L. Liu // Materials. — 2016. — Vol. 9, No. 8. — P. 693.
2. Электропластическое волочение и новые технологии создания облегченных проводов / [О. А. Троицкий, В. И. Ста-шенко, В. Г Рыжков и др.] // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). — Харьков, 2011. — Вип. 4/2011 — С. 111—117. — ISSN 2310-8479.
3. Физико-механические свойства сварочной проволоки / [Валерий Иванович Алимов, Мария Викторовна Георгиаду, Александр Борисович Белевцов, Д. В. Пономаренко] // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2013. — Вип. 4. — 161 с. — ISSN 18143296.
4. Хребтов Е. О. Анализ способов нагрева проволоки совместно с процессом волочения / Евгений Олегович Хребтов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2015. — Вип. 3 (92). Ч. 1. — 212 с. — ISSN 2072-8263
5. Пономаренко Д. В. Влияние способа подготовки поверхности и термообработки на структуры и свойства сварочной проволоки / Дмитрий Валентинович Пономаренко // XIV Международная научно-техническая Уральская школа-семинар металловедов — молодых ученых, Екатеринбург, 11–15 ноября 2013. — Екатеринбург, 2013. — 344 с.
6. Перспективы развития украинского рынка сварочного оборудования и материалов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://weldingsite.com.ua/st21.html .
7. Li Y. Patents, Software, and Hardware for PID control: an overview and analysis of the current art / Li Y., Ang K.H., Chong G.C.Y. // IEEE Control Systems Magazine. Feb. — 2006. — P. 42—54.
8. Альтгаузен А. П. Применение электронагрева и повышение его эффективности / А. П. Альтгаузен. — М. : Энерго-атомиздат, 1987. — 128 c.
9. Удут Л. С. Система автоматического регулирования отжигом медной жилы телефонного кабеля / Леонид Степа-нович Удут, Игорь Александрович Чернышев // Оптимизация режимов работы систем электроприводов. Межвузовский сборник. — Красноярск, 1997. — С. 62.
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
Є. Хребтов, СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ВІДПАЛУ ДРОТУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 7-11, Жов 2017.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка