СИСТЕМА НЕІНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • В. В. Шликов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • В. А. Данілова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: температура серця, пірометр, мікропроцесорна система, штучний кровообіг

Анотація

Запропоновано спосіб сканування поверхні біологічного об’єкта за допомогою мікропроцесорної системи на основі пірометра, що дозволяє побудувати форму кривої спектрального розподілу для щільності потужності електромагнітного випромінювання біологічного об’єкта в інфрачервоному діапазоні, а також реалізувати неінвазивне вимірювання температури серця в умовах штучного кровообігу. Отриманий за допомогою такої системи розподіл температури в міокарді дає додаткову діагностичну інформацію про наповнення судин серця кров’ю, а також інформацію про ступінь ішемії судин.

Біографії авторів

В. В. Шликов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії

В. А. Данілова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

асистент кафедри біомедичної інженерії,

Посилання

1. Фрунзе А. Пирометры спектрального отношения. Преимущества, недостатки, пути их устранения / А. Фрунзе // Фотоника. — 2009. — № 4.
2. Магунов А. Н. Спектральная пирометрия : обзор / А. Н. Магунов // Приборы и техника эксперимента. — 2009. — № 4.
3. Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение / Ж. Госсорг. — М. : Мир, 1988. — 416 с.
4. Слезенко А. Пирометры Dwyer: на гребне прогресса [Электронный ресурс] / А. Слезенко ; СВ АЛЬТЕРА, 2017. — Режим доступа : http://www.svaltera.ua/upload/press-center/articles/pirometry_dwyer.pdf .
5. Скрипаль А. В. Тепловизионная биомедицинская диагностика : учеб. пос. для студ. фак. нано- и биомедицинских технологий, обучающихся по спец. «Медицинская физика» и направлению «Биомедицинская инженерия» [Электронный ресурс] / А. В. Скрипаль, А. А. Сагайдачный, Д. А. Усанов. — Саратов, 2009. — 118 с. — Режим доступа : http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/07/04/teploviz._diagostika_ves_tekst_2009_13.pdf .
6. Optris GmbH. Optris Infrared thermometers. Data Sheet Optris MS LT Series [Electronic resource]. — Access mode: http://www.optris.ru/ms?file=tl_files/pdf/Downloads/Portable Thermometers/Data Sheet optris MS.pdf .
7. Шестаков К. М. Лабораторный практикум по курсу «Промышленная электроника» : учеб. пос. для студентов фа-культета радиофизики и электроники. — Минск : Белгоуниверситет, 1999. — 60 с.
8. Arduino. Arduino UNO Reference Design. 2017 [Electronic resource]. — Access mode:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf .
9. LabView 2010 National Instruments [Electronic resource] / LabView Documentation Resources. — Access mode: http://www.ni.com/pdf/manuals/371361g.zip .
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
В. Шликов і В. Данілова, СИСТЕМА НЕІНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 12-17, Жов 2017.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка