НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ НА ОСНОВІ МОРСЬКОЇ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

  • П. Ф. Васько Інститут відновлюваної енергетики НАН України
  • А. В. Мороз Інститут відновлюваної енергетики НАН України
  • С. Т. Пазич Інститут відновлюваної енергетики НАН України
Ключові слова: вітроенергетика, фотоенергетика, гідроакумулювання, морська електростанція

Анотація

Розглянуто варіанти створення морської гідроакумулювальної електростанції на Азово-Чорноморському узбережжі для відновлюваних джерел енергії.

Біографії авторів

П. Ф. Васько, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

д-р техн. наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділом гідроенергетики

А. В. Мороз, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

канд. техн. наук, старший науковий співробітник відділу гідроенергетики

С. Т. Пазич, Інститут відновлюваної енергетики НАН України

аспірант відділу гідроенергетики

Посилання

1. Tetsuo Fujihara, Haruo Imano, Katsuhiro Oshima, Development of Pump Turbine for Seawater Pumped-Storage Power Plant // Hitachi Review. — 1998. — Vol. 47, No. 5. — Р. 199—202.
2. El Hierro Hydro-Wind Plant [Electronic resource]. — Access mode: http://www.goronadelviento.es/ .
3. Project Espejo de Tarapacá [Electronic resource]. — Access mode: http://valhalla.cl/espejo-de-tarapaca/ .
4. Обухов Е. В. Экономико-экологические оценки показателей гидроаккумулирования на побережье Украинского Причерноморья / Е. В. Обухов, Д. В. Холодов ; Одес. гос. экол. ун-т. — Одесса. : Астропринт, 2002. — 254 c. — ISBN 966-549-686-7.
5. Васько П. Ф. Гидроаккумулирующие электростанции на морской воде – технологическая основа крупномасштабного использования ветровой и солнечной энергии в электроэнергетической системе Крыма / П. Ф. Васько, М. Р. Ибрагимова, С. Т. Пазыч // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). — 2014. — № 15. — C. 38—49. — ISSN 1608-8298.
6. Васько П. Ф. Технические предпосылки создания морских гидроаккумулирующих электростанций для энергии возобновляемых источников / П. Ф. Васько, С. Т. Пазыч // Alternative Energy and Ecology ; ISJAEE. — 2015. — № 15—16 (179—180). — С. 40—46. — ISSN 1608-8298.
7. Пазич С. Т. Оцінка технічних параметрів морської гідроакумулюючої станції для енергії відновлюваних джерел / С. Т. Пазич // Відновлювана енергетика. — 2015. — № 2. — С. 66—71. — ISSN 1819-8058.
8. Пазич С. Т. Аналіз конструктивних аналогів морських ГАЕС / С. Т. Пазич // Відновлювана енергетика. — 2015. — № 3. — С. 62—66. — ISSN 1819-8058.
9. Гідроакумулювальні електростанції — технологічна основа інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної системи України / [П. Ф. Васько, А. П Вербовий, М. Р. Ібрагімова, С. Т. Пазич] // Гідроенергетика України. — 2017. № 1—2. — С. 20—25. — ISSN 1812-9277.
10. Васько П. Ф. Основные аспекты экологической защиты гидроаккумулирующей электростанции на морской воде (на примере острова Окинава) / П. Ф. Васько, В. И. Постников // Відновлювана енергетика ХХІ століття : матеріали ІХ Міжнародної конференції. — АР Крим, 2008. — C. 204—206.
11. Васько П. Ф. О факторах экологического риска при создании гидроаккумулирующих электростанций на морской воде / П. Ф. Васько, В. И. Постников // Відновлювана енергетика ХХІ століття : матер. ІХ Міжнародної конференції. — АР Крим, 2008. — C. 207—209.
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
П. Васько, А. Мороз, і С. Пазич, НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ НА ОСНОВІ МОРСЬКОЇ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 63-68, Жов 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка