ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ

  • Л. В. Давиденко Луцький національний технічний університет
  • Н. В. Давиденко Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
Ключові слова: ефективність електроспоживання, планування електроспоживання, базовий рівень електроспоживання, модель електроспоживання, насосна станція водопостачання

Анотація

Розглянуто питання планування електроспоживання об’єктів водопостачання як складової системи контролю та планування. Обґрунтовано вплив водоспоживання як зовнішнього чинника на ефективність електроспоживання. Запропоновано процедуру планування електроспоживання, яка спирається на інтелектуальний аналіз даних системи моніторингу, та дозволяє врахувати зміну рівня ефективності електроспоживання залежно від зовнішніх чинників. Виконання її етапів забезпечує визначення часового періоду для збору даних щодо електроспоживання та вхідних параметрів і побудови моделі електроспоживання, адаптованої до режиму водоподачі, а також визначення типових робочих діапазонів його характеристик. Використання отриманих результатів забезпечує формування базового рівня електроспоживання, унормованого до визначальних змінних для конкретного часового проміжку та диференційованого до сезону року і характеру дня тижня.

Біографії авторів

Л. В. Давиденко, Луцький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання

Н. В. Давиденко, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

асистент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

1. European Commission (2009) Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency [Электронный ресурс] // Seville: Institute for Prospective Technological Studies, European IPPC Bureau, 2008. — 430 р. Режим доступа: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ene.html .
2. Романчук С. М. Мониторинг и анализ данных в процессе управления водоснабжением города Донецка / С. М. Романчук // Системний аналіз у науках про природу та суспільство. — 2011. — Вип. 1. — С. 133—143.
3. Давиденко Л.В. Принципи побудови інтегрованої системи моніторингу енергоефективності для підприємства водопровідно-каналізаційного господарства / Л.В. Давиденко // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2015. — № 3. — С. 107—115
4. Davydenko L. Formalization of Energy Efficiency Control Procedures of Public Water-Supply Facilities / L. Davydenko, V. Rozen, V. Davydenko, N. Davydenko // Advances in Intelligent Systems and Computing. — 2017. — Vol. 543. — Рр. 196—202.
5. Энергетический менеджмент / [А. В. Праховник, А. И. Соловей и др.] — К.: ІЕЕ НТУУ «КПІ», 2001. — 472 с.
6. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту. (ISO 50004:2014, IDT): ДСТУ ISO 50004:2016 — К. : ДП «УкрНДНЦ, 2016. — 38 с.
7. Алексеева Ю. А. Техническое состояние и технологии управления насосными комплексами коммунального хозяйства / Ю. А. Алексеева, Т. В. Коренькова // Вісник КДПУ : Зб. наук. пр. КДПУ. — Вип. 3/2008 (50), ч. 1. — Кременчук: КДПУ, 2008. — С. 135—141.
8. Розен В. П. Формування множини характеристик фактичного режиму водоспоживання в системах комунального водопостачання / В. П. Розен, Н. В. Давиденко // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2015. — № 3 (41). — С. 85—92.
9. Ивахненко А. Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А. Г. Ивахненко, Ю. П. Юрачковский. — М. : Радио и связь, 1987. — 120 с.
Переглядів анотації: 147 Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
Л. Давиденко і Н. Давиденко, ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 54-59, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.