АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ В АСИНХРОННИХ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ

  • С. М. Ковбаса Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • А. Ю. Дученко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, ослаблення поля, електротранспорт, крива намагнічування

Анотація

Розглянуті результати дослідження впливу нелінійності кривої намагнічування на процеси керування моментом та модулем вектора потокозчеплення асинхронного двигуна за використання алгоритму непрямого векторного керування з орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора. Розглянуто роботу алгоритму в режимі ослаблення поля та вплив насичення двигуна на процеси керування в зоні ослаблення поля. Результати, отримані шляхом математичного моделювання, підтверджують необхідність врахування нелінійності кривої намагнічування під час роботи двигуна в другій зоні.

Біографії авторів

С. М. Ковбаса, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

А. Ю. Дученко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

Посилання

1. Control Schemes for Field Weakening of Induction Machines: a Review / [Zarri L., Mengoni M., Tani A. end other] // 2015 IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis (Wemdcd). — 2015. — P. 146—155.
2. Sahoo S. K., Bhattacharya T. Rotor Flux-Oriented Control of Induction Motor With Synchronized Sinusoidal PWM for Traction Application // IEEE Transactions on Power Electronics. — 2016. — Vol. 31. — № 6. — P. 4429—4439.
3. Leonhard W. Control of Electrical Drives. — (3rd edition). — Berlin : Springer-Verlag. — 2001. — P. 460.
4. Peresada S. Theoretical and experimental comparison of indirect field-oriented controllers for induction motors / Peresada S., Tilli A., Tonielli A. // IEEE Transactions on Power Electronic. — Jan. 2003. — Vol. 18, No. 1. — P. 151—163.
5. Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для транспортных применений / А. Б. Воронко // Технічна електро-динаміка. — 2014. — № 5. — С. 121.
6. Levi E. A Unified Approach to Main Flux Saturation Modelling in D-Q Axis Models of Induction Machines / Levi E. // IEEE Trans. on Energy Conversion. — 1995. — Vol. 10. — № 3. — P. 455—461.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
С. Ковбаса і А. Дученко, АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ В АСИНХРОННИХ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 60-65, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка