ЗАГАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ФАКТИЧНИХ ВНЕСКІВ У СПОТВОРЕННЯ СИМЕТРІЇ Й ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ

  • Ю. Л. Саєнко Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
  • Д. М. Калюжний Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Ключові слова: фактичний внесок, якість електричної енергії, точка загального приєднання

Анотація

Запропоновано загальну математичну модель розподілу фактичних внесків лінійних джерел спотворень у несиметрію й відхилення напруги у точці загального приєднання. Модель розроблена у просторі фазних складових з урахуванням розподіленого характеру джерел спотворення в системі електропостачання. Пошук розподілу фактичних внесків у вигляді суми, кожний доданок якої визначається дією окремого джерела спотворень, привів до двох розв’язань цієї задачі. Перше з них відображає принцип суперпозиції, а друге — виключення. З практичної точки зору обидва розв’язання виявилися практично еквівалентними і такими, що потребують побудови розподіленої у просторі й синхронізованої у часі вимірювальної системи.

Біографії авторів

Ю. Л. Саєнко, Приазовський державний технічний університет, Маріуполь

д-р техн. наук, професор, декан енергетичного факультету

Д. М. Калюжний, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

канд техн. наук, доцент, завідувач кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст

Посилання

1. Узагальнений показник якості енергії в електричних мережах і системах / [В. Г. Кузнєцов, О. Г. Шполянський, Н. А. Яремчук] // Технічна електродинаміка. — 2011. — № 3. — С. 46—52.
2. Electromagnetic compatibility in electric power supply systems / [I. V. Zhezhelenko, A. K. Shidlovskiy, G. G. Pivnyak, Yu. L. Sayenko] — 2nd edition. — D. : National Mining University, 2013. — 239 p.
3. Чэпмэн Д. Цена низкого качества электроэнергии / Д. Чэпмэн // Энергосбережение. — 2004. — № 1. — С. 66—69.
4. Sayenko Yu. Analytical methods for determination of the factual contributions impact of the objects connected to power system on the distortion of symmetry and sinusoidal waveform of voltages / Yu. Sayenko, D. Kalyuzhniy // Przegląd elektrotechniczny. — 2015. — Vol. 15. — P. 81—85.
5. CIGRE report 468, "Review of Disturbance Emission Assessment Techniques" / CIGRE/CIRED working group. — 2011. — C. 4.109. — ISBN: 978-2-85873-158-9.
6. Сендерович Г. А. Определение действительного вклада потребителя в создание несимметрии на сборных шинах / Г. А. Сендерович // Вісник Національного технічного університету «Харківський Політехнічний інститут». — 2004. — № 47. — С. 136—139.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
Ю. Саєнко і Д. Калюжний, ЗАГАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ФАКТИЧНИХ ВНЕСКІВ У СПОТВОРЕННЯ СИМЕТРІЇ Й ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 80-85, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка