ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СПОЖИВАЧІВ, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ЛІНІЇ ДПР 27,5 КВ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО СТРУМУ

  • Д. Р. Земський Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ключові слова: лінія два проводи—рейка, електромагнітна сумісність, якість електроенергії, нетягові споживачі

Анотація

Подано результати експериментального дослідження якості електричної енергії у споживача, що отримує живлення від лінії ДПР залізниць змінного струму. Розглянуто основні фактори, що впливають на якість електричної енергії у цих лініях. Проведено аналіз та статистично оцінено виміряні дані.

Біографія автора

Д. Р. Земський, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 аспірант кафедри інтелектуальних систем електропостачання

Посилання

[1] В. Г. Сиченко, Ю. Л. Саєнко, та Д. О. Босий, Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць. Дніпро, Україна: Стандарт-Сервіс, 2015, 340 с.
[2] D. O. Bosiy, “Power quality complex estimation at alternating current traction substations” Наука та прогрес транспорту, № 4 (46), pp. 30-37, 2013
[3] А. Б. Косарев Основы теории электромагнитной совместимости систем тягового электроснабжения переменного тока. М, Россия: Интекст, 2004, 272 с.
[4] И. В. Жежеленко, и Ю. Л. Саенко, Качество электрической энергии на промышленных предприятиях. М., Россия: Энергоатомиздат, 2005, 261 с.
[5] ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия и совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. К., Украина: Госстандарт Украины, 1999, 32 с.
[6] А. И. Тамазов Несимметрия токов и напряжений, вызываемая однофазными токовыми нагрузками. М., Россия: Транспорт, 1965, 235 с.
[7] М. П. Ратнер, и Е. Л. Могилевский, Электроснабжение нетяговых потребителей железных дорог. М., Россия: Транспорт, 1985, 295 с.
[8] А. Н. Журавлев «Система электроснабжения нетяговых потребителей на электрифицированных железных дорогах переменного тока», автореф. дис. канд. техн. наук. Москва, Россия, 2005, 24 с.
[9] Т. Э. Финоченко «Повышение качества электроэнергии в линиях «два провода–рельс» в условиях электромагнитного влияния тяговой сети переменного тока», автореф. дис. канд. техн. наук. Ростов-на-Дону, Россия: 2006, 20 с.
[10] В. П. Закарюкин, и А. В. Крюков, «Качество электроэнергии в линиях электропередачи «два провода–рельс» Електрифікація транспорту, № 7, с. 84-91, 2014.
[11] А. С. Бочев, и Т. Э. Финоченко, «Устройство для электроснабжения нетяговых потребителей на электрифицированных участках железных дорог переменного тока», Пат. на полезную модель № 42484 РФ МПК: B60M1/02, 12.07.2004.
[12] А. Н. Журавлев, А. Б. Косарев, Б. И. Косарев, и В. В. Хананов «Система электроснабжения нетяговых потребителей на электрифицированных участках железных дорог, Пат. на полезную модель № 47819 РФ МПК: B60M3/00 B60M1/12, 23.03.2005.
Переглядів анотації: 156 Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2018-02-28
Як цитувати
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.