РЕЖИМИ, ПАРАМЕТРИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ РУДНИКІВ

  • В. П. Розен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • Р. О. Пархоменко ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  • К. Д. Казембе ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Ключові слова: метод, навантаження, ефективність, електропостачання, електроспоживання

Анотація

Запропонований новий узагальнений метод розрахунку технологічних груп споживачів, що відрізняється від відомих відсутністю штучного поділу їх за режимами роботи, що відповідає реальній структурі систем електропостачання гірничорудних і низки інших промислових підприємств. Запропонований метод розрахунку можна використовувати за допомогою звичайних засобів обліку, що знаходяться в мережі або визначати коефіцієнти з довідкової літератури. Методика розрахунку електричних навантажень є універсальною і прийнятною для будь-яких виробництв і систем електроспоживання.

Біографії авторів

В. П. Розен, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами

Р. О. Пархоменко, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

К. Д. Казембе, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

студент електротехнічного факультету.

Посилання

[1] А. К. Шидловський, Г. Г. Півняк, М. В. Рогоза, та С. І. Випанасенко, Геоекономіка та геополітика України. Дніпро, Україна: Національний гірничий університет, 2002, 282 с.
[2] Е. К. Бабец, и др., «Анализ мировой конъюнктуры рынка ЖРС 2004—2011 гг.» в Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2009—2010 гг. Кривой Рог, Украина: Видавничий дім, 2011, 329 с.
[3] А. А. Азарян, та ін., Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв. Кривий Ріг,Україна: Мінерал, 2006. 219 с.
[4] И. О. Синчук, Э. С. Гузов, и А. Н. Яловая, Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья. Кременчук, Украина: изд-во ПП Щербатих О. В., 2015, 296 с.
[5] Р. А. Пархоменко, и А. Н. Яловая, «Основные процедуры оценки режимов электропотребления горнорудными предприятиями в условиях неопределённости и неполноты информации,» Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал, вип. 2/2013(22), ч. 2, с. 256-259. 2013.
[6] O. N. Sinchuk, E. S. Guzov, and R. A. Parkhomenko, «Refinement of Calculation Methods for Electrical Load in Industry,» Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, vol. 1, no. 2, pp. 6-9, 2014. ISSN: 2147-284Х.
[7] О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, В. П. Розен, и Р. А. Пархоменко, «Совершенствование методов расчета нагрузок систем электроснабжения рудных шахт,» Горный журнал, № 12/2013, с. 87-90. 2013.
[8] О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, В. П. Розен, и Р. А. Пархоменко, «Анализ энергетических режимов электропотребителей железорудных шахт Криворожского железорудного басейна,» Електромеханічні і енергозберігаючі системи, Щоквартальний науково-виробничий журнал, вип. 2/2013(22), ч. 2, с. 256-259. 2013.
[9] О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, и Р. А. Пархоменко, «Повышение эффективности функционирования подземных участковых подстанций,» Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Електротехніка і енергетика", № (14), с. 256-260, 2013.
Переглядів анотації: 114 Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2018-02-28
Як цитувати
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.