ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ БЕТОННИХ ПЛИТ НА ВАПНЯКОВОМУ ПІСКУ

  • Н. П. Ісмаілова Військова академія, Одеса
  • Г. О. Кушнарьова Військова академія, Одеса
  • М. Я. Ковтун Військова академія, Одеса
Ключові слова: міцність, деформативність, втома, вапняковий пісок, бетон, багатоциклічні навантаження

Анотація

Наведені результати експериментальних досліджень міцності та деформативності бетону на гранітному щебені та вапняковому піску в умовах дії багаторазово повторюваного навантаження. Більшість будівельних конструкцій, в тому числі підкранові балки, панелі покриття та перекриття споруд, покриття аеродромних та дорожніх плит, на які встановлюють різні вібраційні машини, знаходяться під дією навантажень, що багатократно повторюються. Динамічне навантаження виникає під час посадки літака, під час руху його по нерівній поверхні покриття. На аеродромне покриття, крім колісних навантажень, діють потужні газові струмені при роботі реактивних авіаційних двигунів. Руйнування бетонних плит може виникати і під дією навантажень, що багатократно повторюються, одиничні прикладання яких створюють напруження, що не перевищують допустимих. Для тих районів країни, які не мають запасів міцних кам’яних матеріалів, використання місцевих маломіцних матеріалів і побічних продуктів промисловості — одне з важливих заходів зниження вартості будівництва покриттів. Використання місцевих матеріалів дає можливість виключення дорогих перевезень міцних кам’яних матеріалів. До маломіцних кам’яних матеріалів можна віднести: м’які вапняки і піщаники, цегляний бій, продукти вивітрювання гірських порід.

У зв’язку з нестачею кварцового піску в південних регіонах України особливої актуальності набуває використання відходів вапняків-черепашників. Залізобетонні конструкції, виготовлені з місцевих матеріалів, піддаються в процесі експлуатації дії багатократно повторюваного навантаження, що вимагає оцінки їх втомної міцності та деформативності такого бетону. Робіт, в яких досліджувався вплив циклічних навантажень на залізобетонні конструкції, виготовлених на вапняковому піску, мало.

Дослідження втомної міцності і деформативності бетонів на вапняковому піску дає можливість використовувати залізобетонні конструкції, виготовлені з місцевих матеріалів, що піддаються в процесі експлуатації впливу циклічних навантажень.

Біографії авторів

Н. П. Ісмаілова, Військова академія, Одеса

 д-р техн. наук, доцент, заступник завідувача кафедри інженерної механіки

Г. О. Кушнарьова, Військова академія, Одеса

канд. техн. наук, доцент, працівник ЗС України кафедри інженерної механіки

М. Я. Ковтун, Військова академія, Одеса

працівник ЗС України кафедри інженерної механіки

Посилання

І. Ю. Думич та ін., Ред., «Витривалість бетонних дорожніх покриттів на основах різної жорсткості,» Національний університет «Львівська політехніка», Науково-виробничий журнал, № 2, с. 131, 2007.

І. Ю. Думич та ін., Ред., «Вплив типу основи на витривалість монолітних цементобетонних дорожніх покриттів,» Національний університет «Львівська політехніка», Науково-виробничий журнал № 2 (238), с. 238, 2014.

ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия. Норми проектування». Мінбуд України. Київ: вид-во «Сталь», 2006, 60 с. [3].

В. Н. Вырова и др., Ред., «Композиционные материалы и конструкции, структура, самоорганизация, свойства,» Вісник ОДАБА, № 30, ч. 2, с. 169, 2010.

Г. А. Кушнарев, Ред., «Влияние действия многократно повторяющихся нагрузок на высоту сжатой зоны бетона,» Вісник ОДАБА, № 29, ч. 2, 127 с., 2008.

В. М. Карпюк та ін., Ред., «Стан та перспективи розвитку міцності похилих перерізів прогінних залізобетонних елементів,» Вісник ОДАБА, № 41, ч. 1, с. 116, 2013.

В. С. Дорофеєв, «Исследование изгибаемых элементов из мелкозернистого известнякового бетона при взаимодействии поперечных сил.» дис. канд. техн. наук, фак-т ЖБК, Одес. держ. акад. будів. та арх-ри, Одеса, 1972.

Г. О. Кушнарева «Несущая способность и расчет железобетонных балок на известняковом песке по наклонным сечениям при действии многократно повторяющихся нагрузок.» дис. канд. техн. наук, фак-т ЖБК., Одес. держ. акад. будів. та арх-ри, Одеса, 1991.

Г. А. Кушнарев, А. Д. Паску, Ред., «Вплив циклічних навантажень на напруженно-деформований стан залізобетонних балок на вапняковому піску,» Вісник ОДАБА, № 63, с. 74, 2016.

Г. А. Кушнарев, та В. И. Фадієнко, «Напружено-деформований стан в приопорній зоні залізобетонних балок при дії статичного навантаження,» Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, № 32, с. 208, 2016

Г. А. Кушнарев, та С. П. Неутов, «Аналіз несучої здатності та тріщиноутворення в згинальних елементах при дії циклічних навантажень,» Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, № 34, с. 151, 2017.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
[1]
Н. Ісмаілова, Г. Кушнарьова, і М. Ковтун, ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ БЕТОННИХ ПЛИТ НА ВАПНЯКОВОМУ ПІСКУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 18-23, Груд 2018.
Номер
Розділ
Будівництво