РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ШЛЯХУ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE MAPS API

  • М. В. Барабан Вінницький національний технічний університет
  • К. С. Довгалець Вінницький національний технічний університет
  • О. C. Щиров Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: навігація, геолокація, розробка програмного забезпечення, Google Maps API, Java, Android, Retrofit

Анотація

Інформація про власне місце розташування завжди необхідне для діяльності, пов’язаної з переміщенням вантажів, подорожами, військовими діями тощо. Задача побудови маршруту між двома точками не є новою, але досі актуальна. Знаходження власного положення потребує вирішення деяких проблем та розробки певного програмного забезпечення. Незважаючи на велику кількість розроблених алгоритмів та написаного програмного забезпечення, питання написання власних програм є актуальним, оскільки розробка нових чи реалізація існуючих алгоритмів є доволі важкою та кропіткою працею.

Запропоновано метод знаходження власного місцеположення за допомогою Google Maps API, а також прокладання маршруту через дві точки. Метод використання технології API є сучасним та широко використовуваним, оскільки дає можливість застосовувати у власних розробках вже реалізовані алгоритми. Наведено теоретичний матеріал про геолокацію та навігацію в цілому, а також про технологію використання API. Описано процес розробки програмного забезпечення для знаходження маршруту на мові програмування Java для Android додатку, а також процес відправлення запитів й отримання відповідей з допомогою API. Розроблене програмне забезпечення дає можливість побачити власне місцеположення та прокладати маршрут між власним положенням та будь-якою іншою точкою, яку користувач вказує на карті. Показано приклади роботи програми, що забезпечують візуалізацію результату запропонованого методу.

Біографії авторів

М. В. Барабан, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

К. С. Довгалець, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету комп’ютерних систем і автоматики

О. C. Щиров, Вінницький національний технічний університет

студент факультету комп’ютерних систем і автоматики

Посилання

А. Б. Внуков, Современные системы навигации и слежения за наземными транспортными средствами на базе спутниковых технологий. Москва, Россия: Горная промышленность, 2006.

Е. Брюс, Філософія Java. СПб., Россия: Питер, 2016.

Б. Харди, и Б. Филлипс, Android программирование для профессионалов. CПб., Россия: Питер Пресс, 2016.

The Android Story [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.android.com/history. Дата звернення: Листопад 23, 2018.

Build Anything With Google. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://developers.google.com. Дата звернення: Вересень 10, 2018.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
[1]
М. Барабан, К. Довгалець, і О. Щиров, РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ШЛЯХУ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE MAPS API, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 90-94, Груд 2018.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка