ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СХЕМ БАЗУВАННЯ ЗАГОТОВОК У ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЯХ ДЛЯ ОБРОБКИ НА БАГАТОЦІЛЬОВИХ ВЕРСТАТАХ СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РОЗТОЧУВАЛЬНОЇ ГРУПИ

  • В. О. Іванов Сумський державний університет
  • В. О. Залога Сумський державний університет
  • Є. В. Басова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: верстатний пристрій, схема базування, точність, якість, гнучкість, заготовка

Анотація

Забезпечення точності механічної обробки заготовок деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах з ЧПК, в умовах сучасного багатономенклатурного виробництва, на сьогодні особливо актуальне. Численність схем установлення заготовок деталей складної форми в умовах багатокоординатної обробки на багатоцільових верстатах потребує обґрунтованого вибору схеми базування заготовки та висуває особливі вимоги до проектування верстатних пристроїв. Виконано системний аналіз схем базування заготовок у верстатних пристроях на основі аналізу технологічних процесів виготовлення машинобудівної продукції різних груп на багатоцільових верстатах. У роботі розглянуто питання обґрунтованого вибору схем базування заготовок з урахуванням їх конструкторсько-технологічних особливостей. Наведено результати аналізу схем базування типових представників деталей різних груп, що дозволило виділити основні складності реалізації їх обробки. Детально описано характерні особливості базування груп деталей з використанням верстатних пристроїв. Запропоновано методику обґрунтованого вибору схем базування заготовок для обробки на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах. Розглянуто формування вимог до функціональних елементів верстатних пристроїв, що забезпечують відповідні способи реалізації, а також наведено алгоритм процесу вибору схеми базування заготовки. Результатом розв’язання технологічної задачі у роботі є впорядкування способів реалізації теоретичних схем базування заготовок з урахуванням їх взаємозв’язку з геометричними формами оброблюваної заготовки. Практичне значення роботи полягає в реалізації запропонованої методики на етапі проектування верстатних пристроїв, що дозволить зменшити витрати часу на проектування компонувань верстатних пристроїв в умовах багатономенклатурного виробництва.

Біографії авторів

В. О. Іванов, Сумський державний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

В. О. Залога, Сумський державний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Є. В. Басова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів

Посилання

В. В. Ерохин, «Обеспечение качества станочных приспособлений,» автореф. дис. д-ра техн. наук: спец. 05.02.08 «Технология машиностроения». Брянск, 2007. 412 с.

В. Є. Карпусь, В. О. Іванов, та О. В. Котляр, Інтенсифікація процесів механічної обробки. Суми: Сумський державний університет, 2012. 436 с.

Bi Z. M., and Zhang W. J., “Flexible fixture design and automation,” International Journal of Production Research, no. 39, pp. 2867-2894, 2001.

F. Nixon, Managing to Achieve Quality and Reliability. Maidenhead, McGraw Hill, 1971.

Y. Rong, and Y. Zhu, Computer-Aided Fixture Design. New York, Marcel Dekker, 1999.

В. А. Прокопенко, и А. И. Федотов, Многооперационные станки. Львов: Машиностроение, 1989. 180 с.

В. Є. Карпусь, В. О. Іванов, Д. О. Міненко, та І. М. Дегтярьов, «Швидкопереналагоджувані базуючі модулі для установлення корпусних деталей,» Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, № 2, с. 91-94, 2012.

V. Ivanov, I. Dehtiarov, and J. Zajac, “Flexible fixtures for parts machining in automobile industry”, Proceedings of 2nd EAI Int. Conf. on Management of Manufacturing Systems (MMS-2017), Slovakia, 2018, 15 p. https://doi.org/10.4108/eai.22-11-2017.2274155.

I. Boyle, Y. Rong, and D. Brown, “A review and analysis of current computer-aided fixture design approaches,” International Journal Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 27, pp. 1-12, 2011.

S. Pehlivan, and J. Summers, “A review of computer-aided fixture design with respect to information support requirements,” International Journal of Production Research, vol. 46, no. 4, pp. 929-947, 2008.

В. Е. Карпусь, та В. А. Иванов, «Современные требования к технологической оснастке станков с ЧПУ,» Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», № 22, с. 23-35, 2008.

O. J. Bakker, T. N. Papastathis, S. M. Ratchev, and A. A. Popov, “Recent research on flexible fixtures for manufacturing processes,” Recent Patents on Mechanical Engineering. vol. 6, no 2. pp. 107-121, 2013. https://doi.org/10.2174/2212797611306020003.

H. Tohidi, and T. AlGeddawy, “Planning of modular fixtures in a robotic assembly system,” Pro-cedia CIRP, no 41, pp. 252-257, 2016. https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.12.090.

L. Hui, C. Weifang, and S. Shengjie, “Design and application of flexible fixture,” Procedia CIRP, no 56, pp. 528-532, 2016. https://doi.org/ 10.1016/j.procir.2016.10.104.

B. A. Posindu, et al. “A novel fixturing system for complex shaped components,” in: 2017 Moratuwa Engineering Research Conference, Moratuwa: IEEE, 2017. pp. 221-224. https://doi.org/10.1109/MERCon.2017.7980485.

H.-C. Mohring, et al., “Modular intelligent fixture system for flexible clamping of large parts,” Journal of Machine Engineering, vol. 17, no 4, pp. 29-39, 2017. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7003.

Erdem I., et al. “A novel comparative design procedure for re-configurable assembly fixtures,” CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, vol. 19, pp. 93-105, 2017. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2017.06.004.

S. Gothwal, and T. Raj, “Conceptual design and development of pneumatically controlled flexi-ble fixture and pallets,” International Journal of Services and Operations Management, vol. 29, no 2, pp. 147-162, 2018.

https://doi.org/10.1504/IJSOM.2018.089246.

V. Ivanov, and J. Zajac, “Flexible fixtures for CNC machining centers in multiproduct manufacturing,” EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, vol. 4, no 12, e4, 2018. https://doi.org/10.4108/eai.10-1-2018.153552.

V. Ivanov, S. Vashchenko, and Y. Rong, “Information support of the computer-aided fixture design system,” Proc. of 12th Int. Conf. ICTERI’2016 (June 21–24, Kyiv, Ukraine). Kyiv, Ukraine, 2016. CEUR-WS.org, online CEUR-WS.org/Vol-1614/paper_37.pdf.

Рекомендована кафедрою технології машинобудування та металорізальних верстатів ВНТУ

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
[1]
В. Іванов, В. Залога, і Є. Басова, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СХЕМ БАЗУВАННЯ ЗАГОТОВОК У ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЯХ ДЛЯ ОБРОБКИ НА БАГАТОЦІЛЬОВИХ ВЕРСТАТАХ СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РОЗТОЧУВАЛЬНОЇ ГРУПИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 111-118, Груд 2018.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт