ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

  • Г. О. Райковська Житомирський державний технологічний університет
Ключові слова: інжиніринг, механічна інженерія, геометричне моделювання, параметричне віртуальне моделювання

Біографія автора

Г. О. Райковська, Житомирський державний технологічний університет

д-р пед. наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019—2021 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.me.gov.ua .

С. О. Тимченко, «Сучасний стан розвитку персоналу на машинобудівних підприємствах України,» Економічний вісник Донбасу, № 1 (35), с. 198-203, 2014.

Л. Й Кобрин, «Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства,» Наукові записки, № 1/(52), с. 152-157, 2016.

І. Корнілова, та Н. Боклан, «Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект,» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 137, с. 23-26, 2012.

М. Степко, «Вища технічна освіті і наука України як фактори суспільного розвитку та інтеграції України у світове співтовариство,» у Вища технічна освіта і наука України, матеріали конференції. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/library/BD/BolonProz/2_Materiali_konferenziy_seminarov_sovegshaniy/2_2_b.htm .

І. Д. Нищак, «Історія та сучасний стан інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій,» Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини, Вип.15, Умань : ФОП Жовтий О.О., с. 379-388, 2017.

Г. Дашутін, Доповідь на ХІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка, технологія і інженерна освіта». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://fru.ua/events/hryhorii-dashutin-rozvytok-inzhynirynhu-v-mashynobuduvanni-vidpovid-navyklyky-chasu .

Г. О. Райковська, О. Л. Мельник, та А. В. Соловйов, «Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР,» Фізико-математична освіта, Вип. 4 (14) , Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, т. 1, с. 78–81, 2017.

А. В. Пархоменко, А. В. Притула, та В. М. Крищук, «Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER,» Навчальний посібник, 2-ге вид., Запоріжжя: Дике Поле, 2016, с. 10-14.

А. М. Кокарєва, «Сучасний стан професійної підготовки інженерів в технічному університеті,» Вісник Національного авіаційного університету, № 10, 2017.

Переглядів анотації: 141 Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
[1]
Г. Райковська, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 111-116, Квіт 2019.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.