МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПРИВОДА ВАКУУМНОГО ВИМИКАЧА

  • О. В. Дідушок Вінницька філія ТОВ КСК-Автоматизація, Вінниця
Ключові слова: вакуумний вимикач, діагностування, вебер-амперна характеристика, мікроконтролер, мікропроцесорний пристрій

Анотація

Запропоновано мікропроцесорний пристрій для діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача. Встановлено, що від технічного стану електромагнітного привода залежить надійна робота вакуумного вимикача. Мікропроцесорні пристрої діагностування дозволяють контролювати якість виготовлених електромагнітних приводів на етапі вихідного контролю заводу-виробника та в процесі їх експлуатації у виробництві. На основі математичної моделі, якою передбачається вимірювання «еталонної» кривої магнітної характеристики після введення нового вимикача в експлуатацію або після його капітального ремонту та порівняння цієї кривої з виміряними магнітними характеристиками в процесі його подальшої експлуатації. В процесі експлуатації змінюється форма вебер-амперних характеристик обмоток електромагнітного привода вакуумного вимикача. Контроль відхилення від «еталонної» характеристики дозволяє оцінити поточний стан електромагніта та ступінь його зносу. Розроблено структурну схему мікропроцесорного пристрою системи діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача. Мікропроцесорний пристрій функціонує відповідно до розробленої математичної моделі. Основними компонентами пристрою є мікроконтролер AT32UC3L032, блоки комутації, сенсори струму та напруги. Мікроконтролер AT32UC3L032 є оптимальним варіантом за собівартістю та технічними характеристиками (низьке електроспоживання, висока щільність коду і висока продуктивність). Розроблено алгоритм функціонування пристрою діагностування, та його апаратну частину, необхідну для побудови системи діагностування. Робота пристрою передбачає визначення технічного стану привода, індикацію результату діагностування та передачу через інтерфейс перетворювача інформації про поточний стан електромагнітного привода з мікроконтролера в комп’ютер оперативного персоналу.

Біографія автора

О. В. Дідушок, Вінницька філія ТОВ КСК-Автоматизація, Вінниця

провідний інженер автоматизованих систем керування виробництвом

Посилання

О. Є. Рубаненко, Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів, монографія. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2012.

Г. М. Михеев, Цифровая диагностика высоковольтного оборудования. Москва, Россия: Изд. дом «ДОДЭКА», 2009.

М. В. Ланкин, А. М. Ланкин, Н. И. Горбатенко, и К. В. Клевец, «Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств,» Патент РФ, № 2639622 МПК G01R33/14 (2006.01), 19.12.2017.

J. Baumbach, E. Kallenbach, U. Kucera, und K. Neumann, “MagHyst®-modular — ein universelles Gerät zur Messung magnetischer Größen und Kennlinien an Materialien, Halbzeugen und Magnetaktoren,”. Messeartikel für die Sensor+Test, 2009.

U. Glet, “Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln von magnetischen Kenngrößen,” Patent DE 102005011227A1, Br. 11, 2005.

Д. В. Шайхутдинов, В. В. Гречихин, и В. В. Боровой, «Методы и приборы экспресс-контроля магнитных параметров для промышленных систем управения,» Современные проблемы науки и образования , № 6, c. 1-7, 2012.

К. М. Широков, Д. В. Шайхутдинов, В. И. Дубров, С. Г. Январев, Ш. В. Ахмедов, и М. В. Шайхутдинова, «Устройство магнитного контроля для подсистемы управления производством электротехнических изделий,» Современные проблемы науки и образования, № 6, c. 1-8, 2013.

А. А. Сахавова, К. М. Широков, и С. Г. Январёв, «Применение метода косвенного определения вебер-амперных характеристик в автоматизированной системе безсенсорной диагностики электромагнитных механизмов,» Современные проблемы науки и образования, № 5, c. 1-7, 2013.

В. В. Грабко, та О. В. Дідушок, «Метод діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача на основі вебер-амперних характеристик,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, c. 53-61, 2018.

32-bit Atmel AVR Microcontroller AR32UC3L032 [Online]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc32099.pdf. Accessed on: December 12, 2019.

Переглядів анотації: 156 Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
[1]
О. Дідушок, МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПРИВОДА ВАКУУМНОГО ВИМИКАЧА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 31-36, Груд 2019.
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.