СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНИХ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

  • О. Г. Жданова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • В. М. Клименко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • М. О. Сперкач Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: енергетично ефективна задача, складання розкладів, невідновлюваний ресурс, календарний план, паралельні пристрої, мінімізація використання ресурсу, директивний термін

Анотація

Розглянуто розробку методу підвищення ефективності функціонування виробничих систем за рахунок складання оптимальних або близьких до оптимальних за енергетичним критерієм календарних планів. Підхід дозволяє скласти розклад, в якому використана енергія буде мінімальною. Питання енергозбереження є дуже важливим. Існує багато сфер промисловості, для виробничих потужностей яких, існуюча кількість енергії є недостатньою, тому необхідно оптимізовувати виробництво задля мінімізації використовуваної енергії. Як відомо, задачі, в яких необхідно мінімізувати витрати енергії, привертають величезну увагу дослідників з усього світу. Ця зацікавленість пов’язана з бурхливим зростанням промисловості та їх виробничих потужностей, а також зі стрімким розвитком комп’ютерних технологій, які дозволяють прискорювати розв’язання задач за рахунок використання додаткової енергії. Але високі швидкості зростання виробництва призводять до надмірного використання енергії, що в свою чергу сприяє збільшенню витрат підприємств. Тому виникає необхідність у складанні енергетично ефективних розкладів роботи виробництва, що допоможе зменшити фінансові витрати та запобігти глобальній світовій проблемі надмірного використання невідновлюваних енергетичних ресурсів. У роботі зазначено актуальність виявленої проблеми та сформульовано мету її дослідження. Проведено огляд та аналіз існуючих рішень вирішення виявленої проблеми, запропонованих світовими науковцями. Сформульовано постановку задачі та проведено дослідження властивостей задачі. Представлено класифікації задач за значенням середньої тривалості робіт, дисперсії тривалості робіт та дисперсії директивних термінів. Розроблено алгоритми розв’язання задачі. Сформовано підкласи задач для перевірки ефективності роботи алгоритму та порівняння результатів з алгоритмом для паралельних машин з визначеним часом надходження та директивними термінами. Наведено результати досліджень ефективності запропонованого методу та приклад розв’язання задачі.

Біографії авторів

О. Г. Жданова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління

В. М. Клименко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент факультету інформатики та обчислювальної техніки

М. О. Сперкач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління

Посилання

F. Yao, A. Demers, and S. A . Shenker, “Scheduling model for reduced CPU energy,” in 36th Annual Symposium on Foundation of Computer Science (FOCS 1995) Milwaukee, Wisconsin, 1995, pp. 374-382.

А. С. Аничкин, и В. А. Семенов, «Современные модели и методы теории расписаний,» Труды ИСП РАН, том 26, № 3, c. 5-50, 2014.

Ю. О. Верес, «Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами,” Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 685, с. 33-44, 2010.

А. В. Кононов, «Актуальные задачи теории расписаний: вычислительная сложность и приближенные алгоритмы.” дис. канд. физ-мат. наук., федер. гос. учрежд. ин-та. математики им. С. Л. Соболева, Новосибирск, Россия, 2014.

И. Н. Лушакова, «Задачи теории расписаний для системы с нефиксированными маршрутами и ресурсными ограничениями.” дис. канд. физ-мат. наук., Белорусский гос. ун-т., Минск, 1992.

Д. И. Архипов, А. А. Лазарев, и Г. В. Тарасов, «Определение загрузки ресурсов при поиске нижних оценок для задачи RCPSP,» Прикладная математика и вопросы управления, № 3, c. 35-46, 2017.

А. Емелин, Copyright mathprofi.ru 2010-2019. Равномерное распределение вероятностей. [Электронный ресурс] . Режим доступа: http://mathprofi.ru/ravnomernoe_raspredelenie_veroyatnostei.html. Дата обращения: Июнь 08, 2019.

Д. О. Волошин, В. М. Клименко. О. Г. Жданова, М. О. Сперкач, и О. А. Халус, «Дослідження задачі визначення максимально пізнього моменту початку виконання робіт з мінімізацією сумарного випередження відносно директивних термінів виконання робіт,» в МОДС 2019 Тези доповідей, с. 398-401.

В. М. Клименко, О. Г. Жданова, М. О. Сперкач, О. А. Халус, «Дослідження задачі визначення енергетично ефективних розкладів для паралельних машин,» Третя всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління», Київ, с. 97-101, 2019.

Переглядів анотації: 125 Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2020-02-07
Як цитувати
[1]
О. Жданова, В. Клименко, і М. Сперкач, СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНИХ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 54-61, Лют 2020.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.