ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ АГЕНТІВ У БАГАТОАГЕНТНІЙ СИСТЕМІ, ОРІЄНТОВАНІЙ НА ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЙ

Автор(и)

  • І. Г. Оксанич Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • О. П. Слюсаренко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • І. В. Шевченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-147-6-91-98

Ключові слова:

організаційно-технічна система, бізнес-операція, інтелектуальний агент, модель, база знань

Анотація

Роботизація організаційно-технічних систем передбачає використання програмних ботів для виконання окремих бізнес-операцій. Функціонування програмних ботів спільно з людиною-виконавцем породжує проблему формування компетенцій агентів у багатоагентній системі, що орієнтована на виконання бізнес-операцій. Важливою складовою процесів комунікації є проблемно-орієнтована анкетна мова, за допомогою якої з одного боку, користувач (майбутній h-агент) формує структуру та зміст компетенції щодо виконання певної бізнес-операції, а з другого боку здійснюється діалог між h-агентом та ботом (b-агентом). Тому розроблено комплекс моделей, за допомогою яких розв’язується задача побудови найбільш адекватної структури системи словесних образів, що відображає зміст бізнес-операції та інтерпретує словосполучення у процесі діалогу агентів. Для цього визначено набір операторів обробки тексту, необхідних для інтерпретації. Формальна модель інтерпретації словосполучень може застосуватися в процесі навчання b-агента будь-якої ролі, а також й у процесі його функціонування сумісно з людиною та застосовуватись для будь-якої мови без використання граматичного аналізу. Для розробки інформаційної технології формування компетенцій агентів у багатоагентній системі запропоновано модель спеціалізованого сервісу організаційно-технічної системи, яка на відміну від існуючих заснована на використанні інтелектуального агента, і включає модель агента, модель компетенції агента, комплекс моделей інтерпретації природномовних словосполучень і базу знань, що дозволяє будувати контрольовану багатоагентну систему для виконання бізнес-процесів, яка швидко адаптується до нових бізнес-операцій. Запропоновано комплекс моделей формування компетенції інтелектуального агента, якій на відміну від існуючих містить модель анкетної мови, концептуальну та формальну модель інтерпретації словосполучень, модель визначення найзначущих аспектів бізнес-операції та базу знань, що дозволяє швидко формувати різні компетенції агентів у діалозі між користувачем та агентом з мінімальним використанням мов програмування.

Біографії авторів

І. Г. Оксанич, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем

О. П. Слюсаренко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

аспірант кафедри автоматизації та інформаційних систем

І. В. Шевченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автоматизації та інформаційних систем

Посилання

Н. Б. Паклин, и В. И. Орешков. Бизнес-аналитика от данных к знаниям. Санкт-Петербург, Россия: Питер, 2013. 704 с.

М. Месарович, и Я. Такахара, Общая теория систем: математические основы. Москва, Россия: Мир, 1978. 312 с.

В. В. Бескоровайный, «Системологический анализ проблемы структурного синтеза территориально распределенных систем,» Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, вып. 120, с. 29-37, 2002.

В. П. Тарасик, Математическое моделирование технических систем. Москва, Россия: ДизайнПРО, 2004, 640 с.

А. А. Тимченко, Основи системного проектування та аналізу складних об’єктів. Київ, Україна: Либідь, 2000, кн. 1, 272 с.

J. Boner, Reactive Microservices Architecture. Design Principles for Distributed Systems. United States of America: O’Reilly, 2016, 48 p.

M. Richards, Microservice s vs. Service-Oriented Architecture. United States of America: O’Reilly, 2016, 45 p.

M. Richards, Microservices, AntiPatterns and Pitfalls. United States of America: O’Reilly, 2016, 55 p.

I. Nadareishvili, R. Mitra, M. McLarty, аnd M. Amundsen, Microservice Architecture. Aligning Principles, Practices, and Culture. United States of America: O’Reilly, 2016, 128 p.

I. Oksanych, I. Shevchenko, I. Shcherbak, аnd S. Shcherbak, «Development of specialized services for predicting the business activity indicators based on micro-service architecture,» Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 2, issue 2(86). рр. 50-55, 2017. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.98991 .

А. А. Таль, «Анкетный язык и абстрактный синтез минимальных последовательностных машин,» Автоматика и телемеханика, т. 25, вып. 6, с. 946-962, 1964.

А. Ф. Лосев, Введение в общую теорию языковых моделей. Москва, Россия: Эдиториал УРСС, 2010. 296 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 120

Опубліковано

2019-12-23

Як цитувати

[1]
І. Г. Оксанич, О. П. Слюсаренко, і І. В. Шевченко, «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ АГЕНТІВ У БАГАТОАГЕНТНІЙ СИСТЕМІ, ОРІЄНТОВАНІЙ НА ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 91–98, Груд. 2019.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.