ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СУДНА ДЛЯ ФРАХТУВАННЯ НА УМОВАХ ТАЙМ-ЧАРТЕРУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ

  • М. О. Малаксіано Одеський національний морський університет
  • О. М. Мельник Одеський національний морський університет
Ключові слова: морські перевезення, негабаритні вантажі, проектні вантажі, трампові перевезення, оптимальна швидкість

Анотація

В практиці морських перевезень досить часто зустрічаються випадки, коли для транспортування негабаритних вантажних місць та місць великої ваги застосовуються суховантажні судна, такі як балкери або контейнеровози. Конструкція таких суден є незручною та неоптимальною для такого типу перевезень. У більшості випадків для того, щоби пристосувати неспеціалізовані судна для перевезення важких та негабаритних вантажів потрібні окремі дослідження, спрямовані на оптимізацію розміщення та кріплення вантажу, оцінювання мореплавних характеристик, міцності та безпеки судна. В деяких випадках може знадобитися обґрунтування додаткових заходів, щодо переоснащення або модернізацію палубних споруд та пристроїв і укріплення суднових конструкцій. Зазвичай такі заходи пов’язані з додатковими витратами та затримками. Але незважаючи на це, в деяких випадках саме застосування неспеціалізованих суден є доцільнішим з економічної точки зору, ніж використання спеціалізованих. Це зумовлено специфікою розвитку світової економіки та особливостями розподілу вантажопотоків. Так, країни Південно-Східної Азії є одними з найбільших у світі імпортерів навалювальних вантажів, а також експортерами значних обсягів проектних вантажів. Тому дуже часто суднам-балкерам, що прямують до Китаю або Кореї з навалювальним вантажем, важко знайти відповідний вантаж у зворотному напрямку і доволі часто такі судна змушені здійснювати баластний перехід. І хоча більшість з цих суден не прилаштовані для перевезення проектних вантажів, в деяких випадках суто економічно доцільніше застосування цих суден для перевезень негабаритних проектних вантажів, аніж повернення з баластом. Тому дуже актуальним напрямом досліджень є розробка та розвинення методів підвищення ефективності морських перевезень на напрямках, де структура вантажопотоків є неоднорідною. Одним з можливих заходів щодо підвищення економічної ефективності морських перевезень є сповільнення руху суден. Тому при виборі судна для використання в умовах заданого вантажопотоку варто також враховувати вигоду, що може бути отримана за рахунок оптимального вибору швидкості руху суден.

Метою роботи є розроблення методики обґрунтування вибору суден для фрахтування на умовах тайм-чартеру, з урахуванням можливості їх експлуатації для перевезень негабаритних вантажів та роботи на уповільнених швидкостях.

Біографії авторів

М. О. Малаксіано, Одеський національний морський університет

канд. фіз-мат. наук., доцент, завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. Р. В. Меркта

О. М. Мельник, Одеський національний морський університет

капітан далекого плавання, аспірант кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень

Посилання

Н. А. Троїцька, і М. В. Шалімов, Транспортно-технологічні схеми перевезень окремих видів вантажів. Москва, Росія: Кнорус, 2010, 232 с.

Т. К. Аміров, «Перевезення великогабаритних важковагових вантажів,» Москва: Експрес-інформація ЦБНТИМинавтотранса РСФСР, вып.7, с. 41-47, 49-52, 1985.

Г. Е. Писаревский, Економіка перевезень великогабаритних вантажів на залізничному транспорті. Москва: Интекст, 1998, 83 с.

О. В. Акімова, і О. М. Мельник, «Організаційні аспекти перевезень проектних вантажів,» Вісник Одеського національного морського університету, № 3 (56), с. 123-134, 2018.

О. М. Мельник, «Огляд стану дослідження проблеми перевезень негабаритних вантажів в Україні,» Транспортні системи і технології, Збірник наукових праць ДУІТ, вип 34, 2019.

O. М. Мельник, «Problem statement and prospects for the development of oversized cargo transportation in Ukraine,» Shipping and Navigation, НУ «ОМА», Одеса. вип 29, 2019.

О. М. Мельник, «Питання забезпечення безпеки процесу морського перевезення негабаритних вантажів,» Комунальне господарство міст, Науково-технічний збірник, вип 152, т. 6.

О. Г. Шибаєв., і О. В. Акімова, «Швидкості суден (термінологія, поняття, зміст,» Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education‘ 2014.

А. Н. Раховецкий, Оперативна фрахтова діяльність на морському транспорті. Москва: Транспорт, 1986, 160 с.

А. Н. Раховецкий, Ефективності рейсу морського судна. Москва: Транспорт, 1989, 141 с.

І. В. Капітонов, Резерви ефективності експлуатації морських суден. Москва: Транспорт, 1990, 221с.

І. О. Лапкіна., і О. В. Акімова, «Визначення оптимальної експлуатаційної швидкості суден-контейнеровозів при зміні обсягів перевезень на лінії,» Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. № 18, c. 165-181, 2011.

Е. В. Дрозд, і І. В. Капітонов, «Ходовий режим суден в залежності від умов експлуатації і тайм-чартера,» Судноплавство, № 6-7, с. 73-74, 1998.

I. Lapkina, M. Malaksiano, and V. Glavatskih, “To the issue of the possibility of operating vessels at slow speeds,” Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, т. 30(69), ч. 2, № 4, c. 134-140, 2019.

T. Notteboom, and P. Cariou, “Fuel surcharge practices of container shipping lines,” Institute of Transport and Maritime Management, Antwerp, vol. 37, 2009.

І. О. Лапкіна., М. О. Малаксіано., В. І. Главатских, «Багатокритеріальний підхід к обґрунтуванню вибору проекту придбання і експлуатації судна-балкера,» Зб. наук. праць ДУІТ. Серія :Транспортні системи і технології, вип. 33, т. 2, с. 99-110, 2019.

Ф. А. Васькевич, О. Д. Калінін, і С. В. Смольніков, «Вибір оптимального режиму експлуатації судна по критерію максимальної прибутку з урахуванням характеристик суднової енергетичної установки і зовнішніх умов,» Известия вузов. Північно-кавказький регіон. Технічні науки, № 2, с. 124-127, 2012.

С. І. Рылов, Ю. О. Коскина, і Н. В. Судник, «Вибір судна для тайм-чартерної оренди і критерії ефективності його фрахтування,» Вісник Одеського національного морського університету, збірник наукових праць, вип. 27, с. 139-145, 2009. ISSN 2226-1893.

С. П. Онищенко, і Ю. О. Коскіна, «Ідентифікація впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди,» Вісник Одеського національного морського університету, збірник наукових праць, вип. 1(43), с. 149-165, 2015.

О. І. Лапкін, «Визначення варіанту експлуатації суден обмежених районів плавання в регіоні Чорного та Середземного морів,» Вісник Одеського національного морського університету, збірник наукових праць, вип. 4(46), с. 86- 97, 2015.

Е. Л. Лімонов, Зовнішньоторговельні операції морського транспорту і мультимодальні перевезення, підруч. для ВУЗів, СПб., Росія: ООО «Модуль», 2006. 634 с.

Переглядів анотації: 65 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
[1]
М. Малаксіано і О. Мельник, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СУДНА ДЛЯ ФРАХТУВАННЯ НА УМОВАХ ТАЙМ-ЧАРТЕРУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 90-96, Лют 2020.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.