ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТКИ СТАТОРА БЛОКА «ГЕНЕРАТОР–ТРАНСФОРМАТОР»

Автор(и)

  • В. М. Кутін Вінницький національний технічний університет
  • O. O. Шпачук ВП «Хмельницька атомна електростанція»
  • М. В. Кутіна Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-155-2-63-68

Ключові слова:

синхронний генератор, пошкодження ізоляції обмотки статора, вірогідність контролю, інформаційно-вимірювальна система

Анотація

Показано, що значне старіння електрообладнання електричних станцій, висока ціна відмов, необхідність продовження його експлуатації, виконання правил техніки безпеки вимагає підвищення надійності контролю технічного стану ізоляції. Аналіз існуючих методів неперервного контролю параметрів технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором показав їх суттєві недоліки, а саме низький рівень чутливості до зміни параметрів у разі пошкодження ізоляції поблизу нейтралі обмотки статора і при симетричному зниженні параметрів ізоляції окремих фаз. Це не дозволяє виявити пошкодження на ранній стадії його розвитку. Крім цього спостерігається хибне спрацювання засобів контролю через несиметрії фазних напруг.

Для підвищення вірогідності контролю параметрів ізоляції обмотки статора синхронного генератора запропоновано метод, принцип побудови, алгоритм функціонування діагностичного комплексу контролю, а також алгоритм програмного забезпечення, яке використовується для обробки даних вимірювання і визначення параметрів ізоляції обмотки статора на основі мікропроцесора.

Виконано оцінювання вірогідності контролю запропонованого методу контролю ізоляції обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, який ґрунтується на накладанні на коло, що містить обмотку статора, сигналів змінної напруги частотою, нижчою, за номінальну частоту мережі, напруги постійного струму, використання енергії попередньо зарядженого конденсатора та розрахунку параметрів ізоляції блока «генератор–трансформатор».

Наведено вирази для визначення загального активного опору відносно землі і у місці утворення шунтувального зв’язку із землею, еквівалентної ємності ізоляції, тангенса кута діелектричних втрат в ізоляції, ймовірності хибної і невизначеної відмови, вірогідності результатів «придатний» багатопараметричного контролю.

Отримано вирази необхідні для розрахунку вірогідності контролю активного опору відносно землі, перехідного опору в місці утворення шунтувального зв’язку, ємності ізоляції відносно землі, тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором. За отриманими виразами розраховано вірогідність результату «придатний». Результати розрахунків можуть бути використані під час проектування релейного захисту та систем діагностування електрообладнання нових енергоблоків, а також для реконструкції наявних енергоблоків електричних станцій.

Біографії авторів

В. М. Кутін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

O. O. Шпачук, ВП «Хмельницька атомна електростанція»

канд. техн. наук, інженер

М. В. Кутіна, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, старший викладач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

Э. М. Шнеерсон, Цифровая релейная защита. Москва, Российская Федерация: Энергоатомиздат, 2007, 549 с.

Р. А. Вайнштейн, Р. Б. Тентиев, и С. М. Юдин, «Повышение надежности защиты генераторов от замыканий на землю, основанной на наложении вспомогательного тока с частотой 25 Гц,» Известия Томского политехнического университета, № 4, с. 96-100, 2008.

В. М. Кутін, і О. О. Шпачук, Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2019, 183 с.

В. М. Кутін, і О. О. Шпачук, «Удосконалення засобів захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора синхронного генератора,» Проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах, № 2 (22), ч. 2, с. 393-396, 2013.

В. М. Кутін, і О. О. Шпачук, «Вдосконалення методу контролю ізоляції блока «генератор–трансформатор,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 39-44, 2020.

Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, і Г. Б. Сердюк, Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю, навч. посіб. Вінниця, Україна: ВДТУ, 2001, 219 с.

Б. Н. Неклепаев, и И. П. Крючков, Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования, учеб. пос. для вузов. Москва: Энергоатомиздат, 1989, 608 с. ISBN 5-283-01086-4.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 28

Опубліковано

2021-04-30

Як цитувати

[1]
В. М. Кутін, Шпачук O. O. ., і М. В. . Кутіна, «ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТКИ СТАТОРА БЛОКА ‘ГЕНЕРАТОР–ТРАНСФОРМАТОР’», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 63–68, Квіт 2021.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>