АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СПОСОБІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Х. В. Зуб Національний університет «Львівська політехніка»
  • П. І. Жежнич Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-52-59

Ключові слова:

абітурієнт, вступна кампанія, заклад вищої освіти, інформаційна система, рекомендаційна система

Анотація

Розглянуто вступну кампанію закладів вищої освіти України як один зі стратегічно важливих напрямів їх діяльності. Здійснено аналіз сучасних наукових досліджень, що розглядають організацію та проведення вступної кампанії, виділено їх основні тенденції. Як один з пріоритетних напрямів діяльності закладів вищої освіти, що потребує постійного дослідження та вдосконалення, виділено пошук та впровадження технологічних новацій, зокрема під час проведення вступної кампанії. З метою визначення способів впровадження технологій, які б дали ефективний результат як для самого закладу, так і для абітурієнтів та суспільства в цілому, проаналізовано поняття ефективності вступної кампанії. Як основні показники ефективності виділено кількісний та якісний набір студентів відповідно до цілей та можливостей для кожного окремого освітнього закладу. Для визначення актуальних інформаційних потреб цільової аудиторії було проаналізовано статистичні дані вступної кампанії Національного університету «Львівська політехніка» щодо подання заяв на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів денної форми навчання у 2021 році. Аналіз здійснювався на основі таких показників: кількість поданих заяв на держбюджет; максимально можлива кількість бюджетних місць, визначена університетом; пріоритетність заявок на вступ та бали зовнішнього незалежного оцінювання. Аналіз дозволив виділити актуальні потреби, що виникають перед абітурієнтами та освітнім закладом. З метою підтримки прийняття рішень абітурієнтів та розв’язання задач, що виникають перед університетом, запропоновано впровадження інформаційної системи, основними компонентами якої є рекомендація можливих освітніх програм для вступу та оцінка успішності вступу. Відповідно до обмежень та вимог цього дослідження, а також поставлених задач сформовано загальні вимоги до інформаційної системи.

Біографії авторів

Х. В. Зуб, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

П. І. Жежнич, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Посилання

М. Б. Коломієць, і Р. Ф. Мирний, «Вступна кампанія закладу вищої освіти як система,» Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, серія Педагогічні науки, № 3, с. 105-111, 2017.

В. Карашецький, і В. Яркун, «Автоматизована система моніторингу вступної кампанії закладу вищої освіти,» Інформаційні технології та компютерна інженерія, № 51 (2), 2021. doi: 10.31649/1999-9941-2021-51-2-12-16 .

А. М. Мороз, Н. О. Похлєбіна, і В. А. Хобін, «Інформаційно-аналітична система приймальної комісії ОНАХТ як основа автоматизованого управління формування контингенту студентів,» Autom. Technol. Bus. Process., № 12 (4), с. 36-42, 2020.

В. В. Семенець, А. Л. Єрохін, Т. О. Зубкова, К. Р. Гальченко, А. В. Снурнікова, і О. В. Коваленко, «Актуальні питання автоматизації функцій приймальної комісії,» на. Вступна кампанія до закладів освіти України: проблеми та перспективи, Київ, 2018, с. 53-56.

П. І Жежнич і А. Ю. Шілінг, «Оптимізація процесу планування надання освітніх послуг у закладах вищої освіти на підставі лінгвістичного аналізу,» Науковий Вісник НЛТУ України, № 28 (10), с. 129-134, 2018, https://doi.org/10.15421/40281025

В. М. Можаровський та ін., «Особливості підходів до організації сайтів структурних підрозділів та їхнє значення в профорієнтаційній роботі в умовах інформаційного суспільства,» на Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи, Київ, 2020, с. 8-11

В. В. Осадчий, В. С. Круглик, К. П. Осадча, І. М. Сердюк, і Д. О. Букреєв, «Особливості розробки програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти,» Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія Технічні науки, №. 30(69), с.110-114, 2019.

В. В. Осадчий, В. С. Круглик, і Д. О. Букреєв, «Розробка програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти,» Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). с. 55-69, 2018.

О. П. Радченко, і Д. С. Казак, «Використання кореляційно-регресивного аналізу в управлінні зед підприємства,» Ефективна економіка, № 12, 2018. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.108 .

В. Д. Каричковський, «Аналіз відносних показників вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах Укрвїни,» Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 53 (106), с. 467-474, 2017.

І. О. Гулівата, І. І. Ніколіна, і О. В. Кліщук, «Моделювання показників вступної кампанії,» Вісник Хмельницького національного університету, № 2, с. 119-125, 2019. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-268-2-119-125

Simon Kuznets, Kharkiv National University of Economics and I. A. Bulkina, «International Ratings as the Main Characteristics of the International Educational Services Market,» Bus. Inf., vol. 4, no. 507, pp. 266-273, 2020, https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-266-273 .

Міністерство освіти і науки України, «Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року.» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rozpoviv-pro-osnovni-rezultati-vstupnoyi-kampaniyi-2021-roku.

Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт – Освіта.UA [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045 .

Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії – Освіта.UA. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59065.

В. Д. Каричковський, «Кількісні показники вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах України,» Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 52, с. 456-463, 2017.

І. М. Грищенко, С. С. Гаркавенко, і Т. М. Власюк, «Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ,» Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, серія Економічні науки, № 6, с. 10-23, 2016.

Вступ 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vstup.lpnu.ua/ (accessed Jan. 14, 2022) .

Google Trends. [Electronic resource]. Available: https://trends.google.ru/trends/?geo=UA . Accessed: 4, 2022.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 20

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

[1]
Х. В. Зуб і П. І. Жежнич, «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СПОСОБІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 52–59, Черв. 2022.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.