РЕГЕНЕРАЦІЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ЯК ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • В. В. Шибанов Українська академія друкарства, Львів
  • В. Б. Репета Українська академія друкарства, Львів
  • Ю. А. Кукура Українська академія друкарства, Львів
  • В. Г. Слободяник Українська академія друкарства, Львів

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-165-6-18-22

Ключові слова:

фотополімерні форми, розчинник, вимивання, шкідливість, перегонка

Анотація

Велика увага з погляду захисту навколишнього середовища приділяється процесу виготовлення фотополімерних флексографічних друкарських форм, де відходами є насичені вимитими компонентами фотополімеру розчини, які несуть потенційну небезпеку довкіллю і потребують впровадження додаткових заходів з утилізації чи регенерації. Вимивні розчини є сумішами органічних розчинників з вимитою фотополімерною композицією, які можна регенерувати для повторного використання. Для цього досліджено можливість розділення розчину шляхом його перегонки. Перегонку виконували у скляному реакторі на оливній бані з електропідігріванням. Пари конденсували у прямоточному холодильнику з водяним охолодженням. Якість регенерованих сумішевих розчинників контролювали за величиною показника заломлення, який визначали на рефрактометрі RL-2.

Встановлено такий температурний режим регенерації відпрацьованого вимивного розчину: початок перегону (за 760 мм рт. ст.) — 130 °С, відгін основних фракцій — 135…170 °С. Після регенерації отримано 90…95 % відгону і до 10 % залишку фотополімерної композиції. Встановлено можливість коригування складу, отриманого після перегонки дистиляту за значенням показника заломлення, для якого графічно визначено лінійну кореляційну залежність.

Проведені дослідження показали можливість регенерації розчину для вимивання рельєфного зображення фотополімерних друкарських форм шляхом його перегонки. При цьому, перевагу слід надати суміші розчинників сольвент-ізопентанол у пропорціях 1:0,2 чи 1:0,3, оскільки такі пропорції дозволяють інтенсифікувати процес перегонки. Результати експерименту вказують на можливість проведення коригування складу розчину після перегонки за значеннями показника заломлення згідно з отриманою кореляційною залежністю.

Біографії авторів

В. В. Шибанов, Українська академія друкарства, Львів

д-р хім. наук, професор кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії

В. Б. Репета, Українська академія друкарства, Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії

Ю. А. Кукура, Українська академія друкарства, Львів

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії

В. Г. Слободяник, Українська академія друкарства, Львів

канд. техн. наук, старший викладач, доцент кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії

Посилання

Global Flexographic Printing Plate Sales Market Report 2021. [Electronic resource]. Available: https://www.marketresearch.com/QYResearch-Group-v3531/Global-Flexographic-Printing-Plate-Sales-14392466 . Accessed: 22 September 2022.

Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004. [Electronic resource]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0013-20040430 . Accessed: 2 Осtober 2022.

Positioning Solvent, Water-Wash, Thermal & Liquid Flexographic Printing Plate Processors. [Electronic resource]. Available: https://www.flexography.org/industry-news/positioning-solvent-water-wash-thermal-liquid-flexographic-printing-plate-processors . Accessed: 5 Осtober 2022.

Flexographic Washout Solvents Absolute are the market leader in the supply and laundering of flexographic solvents in the UK. [Electronic resource]. Available: https://www.absolutesolvents.co.uk/products/flexographic-washout-solvents/flexosol-pb3 . Accessed: 2 Осtоber 2022.

В. Г. Слободяник, «Удосконалення технології та пристрою для вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм.» автореф. дис. канд. техн. наук, 05.05.01, М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. Львів, 2014, 23 с.

В. В. Шибанов, «Розчин для вимивання рельєфних зображень фотополімерних друкарських форм,» Патент 62051 Україна, МПК G 03 F 7/32, B41M1/00 , заявник і патентовласник Українська академія друкарства. № 2002043084; заявл. 16.04.2002; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.

Keisuke Tokoro, Shigeki Asahi, Masanori Furukawa, Koki Matsuoka and Daisuke Inoue. “AquaGreen Photosensitive Water-Wash Flexo Plate to Meet the Environmental Needs of the Printing Industry,” SEI Technical Review, no. 81, pp. 84-89, October 2015.

Aydogan Figen, “A polymer washout solvent, and the use thereof for developing a flexographic printing plate,” Patent WО2011042225 (A1), G0F7/32, Flexoclean Engineering; publ. 2011.04.14.

Д. Рот, «Розумний та ефективний спосіб відновлення промивних розчинників,» Упаковка, № 6, с. 25-26, 2021.

David Roth, «Auswaschlösemittel – Wiederaufbereitung ist die bessere Lösung,» Flexo+Tief-Druck, 1, pp. 28-29, 2020.

Bruce Welt, and Mike Ferrari, Flexography’s Sustainable Circular Future: Plates & Packaging. [Electronic resource]. Available: https://www.flexography.org/webinars/flexographys-sustainable-circular-future-plates-packaging . Accessed: 29 September, 2022.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 29

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

[1]
В. В. Шибанов, В. Б. Репета, Ю. А. Кукура, і В. Г. Слободяник, «РЕГЕНЕРАЦІЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ЯК ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 18–22, Груд. 2022.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.