ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАЧАННЯ РОБОЧОГО РЕСУРСУ ОБМОТОК СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Автор(и)

  • О. В. Паланюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-165-6-42-47

Ключові слова:

пристрій, діагностування, силовий трансформатор, ізоляція, обмотка, теплове старіння

Анотація

Силовий трансформатор є одним з найвідповідальніших і найдорожчих активів в електроенергетичних системах та мережах. Вихід з ладу силового трансформатора може призвести не тільки до простою всього тракту передачі електроенергії, але й до небезпеки для персоналу та навколишнього середовища. Однією з основних причин виходу з ладу силового трансформатор є погіршення стану ізоляції обмоток. На ізоляцію обмоток трансформатора впливають багато різних чинників, але одним із основних чинників є вплив температури, зумовленої протіканням по обмотках трансформатора струмів різної величини.

Силовий трансформатор піддається впливам довготривалих та короткотривалих навантажень. Відомі методи та засоби, які дозволяють оцінювати технічний стан за довготривалих навантажень. Питанням впливу короткотривалих навантажень приділено в літературі уваги менше, хоча їхній вплив на теплове старіння ізоляції обмоток очевидний. Розроблено метод та математичну модель, яка дозволяє оцінювати тепловий вплив на ізоляцію обмоток незалежно від тривалості такого впливу. Суть методу базується на визначенні кількості теплоти, яка виділяється під час протікання по обмотках струму з подальшим розповсюдженням тепла в них та елементах конструкції трансформатора, що дозволяє побудувати поверхню розподілу температури від точки виділення тепла.

Запропоновано структуру пристрою для оцінювання залишкового робочого ресурсу ізоляції силового трансформатора, яка базується на основі розробленої математичної моделі. Детально викладено реалізацію цього підходу.

Важливо зауважити, що запропонований метод не вимагає значних капіталовкладень і відповідає вимогам точності та надійності.

Розроблений метод може бути рекомендований для використання підприємствами електроенергетичної галузі в задачах діагностування силових масляних трансформаторів. Метод може інтегруватись в систему моніторингу всього електроенергетичного обладнання розподільчого пристрою електростанції або підстанції, що дозволяє зменшити певним чином витрати на технічне обслуговування електрообладнання.

Біографія автора

О. В. Паланюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів

Посилання

А. В. Тюрюмина, А. П. Батрак, и В. С. Секацкий, «Современное состояние вопроса диагностики силовых трансформаторов в зарубежных странах,» Молодой ученый, № 8, с. 321-325, 2016.

В. В Грабко, В. В. Грабко, і О. В. Паланюк, «Пристрій для вимірювання спрацювання силового масляного трансформатора,» Патент України G01R 31/00. № 141472 МПК (2006), 10.04.2020.

V. Grabko, S. Tkachenko, and O. Palaniuk, “Determination of temperature distribution on windings of oil transformer based on the laws of heat transfer,” ScienceRise, no. 5, рр. 3-13, 2021.

Р. В. Антипенский, и А. Г. Фадин, Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств. М.: Техносфера, 2007, 128 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 49

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

[1]
О. В. Паланюк, «ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАЧАННЯ РОБОЧОГО РЕСУРСУ ОБМОТОК СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 42–47, Груд. 2022.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.