ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ, ЯКІ НАПЛАВЛЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГНУЧКИХ ЕЛЕКТРОДНИХ СТРІЧОК

Автор(и)

  • В. І. Савуляк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Дмитрієв Вінницький національний технічний університет
  • В. Й. Шенфельд Вінницький національний технічний університет
  • К. С. Шаргородський Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-112-118

Ключові слова:

гнучка електродна стрічка, наплавний валик, покриття, робоча поверхня, твердість, мікроструктура

Анотація

Розглянуто можливість отримання на поверхнях деталей зі сплавів заліза зносостійких покриттів значної товщини шляхом їхнього наплавлення дугою в середовищі захисних газів. При цьому використовується поширений низьковуглецевий зварювальний дріт, а твердість, зносостійкість та інші властивості покриття забезпечуються використанням нанесеної на поверхню, що зміцнюється, гнучкої електродної стрічки. Запропонована стрічка складається з тканини з матеріалів органічного походження, на яку нанесено потрібну суміш легувальних порошків зі спеціальним клеєм. Під час горіння дуги між зварювальним дротом та заготовкою утворюється зварювальна ванна. У цій ванні розчиняється вуглець органічної тканини стрічки та комплекс із суміші нанесених легувальних порошків з подальшим утворенням твердих зносостійких сполук у покритті. Це дає змогу утворювати покриття високої твердості на низьковуглецевих сталях без використання додаткової операції — термообробки. Додатковим позитивним ефектом є можливість подрібнення структури поверхневого шару, наплавлення криволінійних поверхонь та отворів з твердістю та зносостійкістю відповідно до локальних навантажень. Виконано порівняльний аналіз результатів наплавлення без та з використанням гнучкої електродної стрічки. Валики та форма утворених покриттів суттєво не відрізняються у цих способах наплавлення. Показано вигляд та описано будову використаної гнучкої електродної стрічки. Встановлено, що запропонована технологія наплавлення дозволяє підвищити твердість поверхні низьковуглецевих сталей звичайної якості, отримати дрібнозернисту структуру, змінювати локальну твердість покриття за вимогами. Експериментально доведена розчинність у зварювальній ванні вуглецю, що міститься в тканинах з матеріалів органічного походження та нанесених на неї легувальних порошків. Виявлено, що формування покриттів з різними властивостями залежить від товщини використаної тканини та складу нанесеного комплексу легувальних елементів.

Біографії авторів

В. І. Савуляк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування

М. С. Дмитрієв, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри галузевого машинобудування

В. Й. Шенфельд, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування

К. С. Шаргородський, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри галузевого машинобудування

Посилання

М. В. Любін, і О. А. Токарчук, «Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях,» Вібрації в техніці та технологіях, № 1 (92), с. 48-55, 2019.

V. G. Pysarenko, “The combined chemic-thermal processing as a way of increase of durability of details of exact mechanics,” Problems of Tribology, no. 60 (2), pp. 75-78, 2014. [Electronic resource]. Available:

https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/334 .

Л. А. Тимофеєва, Л. В. Волошина, і П. М. Гордієнко, «Аналіз технологічних параметрів процесу нанесення зносостійкого покриття,» Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, Харків, вип. 170, с. 13-19, 2017.

Л. С. Кривчик, Т. С. Хохлова, Л. М. Дейнеко, В. Л. Пінчук, і В. О. Столбовий, «Зміцнення трубного інструменту шляхом проведення комбінованої обробки — іонного азотування з нанесенням зносостійких покриттів,» Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід, матеріали ІV Міжнар. конф. Гельсінкі, 6-8 грудня, 2021 р. Дніпро-Гельсінкі, 2021, с. 186-199.

V. A. Voitov, and B. M. Tsymbal, “Tribology compatibility of steel and cast iron in abrasive and corrosive environment in the production of biomass briquettes,” Проблеми тертя та зношування, № 4, с. 13-26, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2016_4_4 .

В. В. Аулін, і В. Ф. Лисенко, Фізичні основи процесів і станів самоорганізації в триботехнічних системах, моногр. Кіровоград, 2014, 369 с.

К. В. Борак, «Забезпечення рівностійкості зношування робочих органів ґрунтообробних машин,» Наукові праці ВНТУ, № 1, 2022. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2022-1-19-30 .

Шнековий прес для тирси pini-kay стаття особливості шнекового пресування, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://jak.bono.odessa.ua/articles/shnekovij-pres-dlja-tirsi-pini-kay-stattja.php .

А. Ю. Довгополов, С. С. Некрасов, і З. А. Реута, «Забезпечення продуктивності виготовлення паливних брикетів PiniKay за рахунок модернізації робочої частини пресу ПШ-250,» Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 4 (10), с. 36-42, 2021. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2021.04.05.

В. А. Войтов, і Б. М. Цимбал, «Експериментальна оцінка впливу факторів на зношування та сумісність матеріалів деталей екструдера,» Проблеми трибології (Problems of Tribology), с. 90-99, 2016.

Д. Л. Луцак, О. В. Пилипченко, і М. Й. Бурда, «Зміцнення робочих органів обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул,» Проблеми трибології (Problems of Tribology), с. 19-25, 2015.

В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, О. В. Шаповалова, і А. Ю. Осадчук, Електрод. Вінницький національний технічний університет, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uapatents.com/2-57720-elektrod.html .

В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, О. В. Шаповалова, і А. Ю. Осадчук, Спосіб електродугового наплавлення на поверхню металевих виробів. Вінницький національний технічний університет, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uapatents.com/2-52753-sposib-elektrodugovogo-naplavlennya-na-poverkhnyu-metalevikh-virobiv.html .

В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, і О. П. Шиліна, «Наплавлені покриття з використанням органічних підкладок,» Проблеми тертя та зношування. Вінниця: ВНТУ, 4 (85), с. 83-88, 2019.

А. А. Бабінець, і І. О. Рябцев, «Класифікація способів модифікування та мікролегування наплавленого металу (огляд),» Автоматичне зварювання, Київ: НАН України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ, с. 3-11, 2021.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 37

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

[1]
В. І. Савуляк, М. С. Дмитрієв, В. Й. Шенфельд, і К. С. Шаргородський, «ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ, ЯКІ НАПЛАВЛЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГНУЧКИХ ЕЛЕКТРОДНИХ СТРІЧОК», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 112–118, Трав. 2023.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>