ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРОВОГО РОЗЧИНУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТЕПЛООБМІНУ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ

Автор(и)

  • О. В. Власенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • В. С. Ткачук Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-169-4-16-24

Ключові слова:

регулярний тепловий режим, інтенсивність теплообміну, цукровий розчин, темп охолодження, експериментально-розрахунковий метод

Анотація

В енергетичній галузі прогнозування інтенсивності теплообміну має велике значення, оскільки це дає змогу розраховувати та підбирати обладнання, особливо коли частково невідома інформація з теплофізичних властивостей рідинних середовищ.

В роботі досліджується система «навколишнє середовище (вода в кільцевому об’ємі) — тонка циліндрична металева стінка — досліджуване рідинне середовище (цукровий розчин)». Вивчається теплообмін під час нагрівання та охолодження цукрового розчину масової концентрації сухих речовин 20 % та 70 % в умовах вимушеної конвекції.

Встановлено, що в досліджуваному рідинному середовищі (цукровий розчин) мають місце ознаки регулярного теплового режиму (РТР), а саме темп охолодження (нагрівання) цукрового розчину m = const; коефіцієнт тепловіддачі від навколишнього середовища (води) до тонкостінного металевого циліндра a1 ≈ const та коефіцієнт нерівномірного розподілу температури незмінний.

В літературі відоме існування регулярного теплового режиму лише для твердих тіл та системи з твердих тіл. В попередніх роботах авторів досліджено ознаки регулярного теплового режиму в системі «рідина—тверде тіло».

Для визначення коефіцієнта тепловіддачі між внутрішньою тонкостінною посудиною та досліджуваним середовищем використовується розрахунково-експериментальний метод. Для прогнозування теплообміну використано метод регулярного теплового режиму.

Дослідження проводиться на експериментальному стенді, який є складовою експериментально-розрахункового методу в умовах вимушеної конвекції. Співвідношення діаметрів мішалки та внутрішньої посудини d/D= 0,6. Діапазон регулювання частоти обертів мішалки 26…150 об/хв. Вимірювання температур у робочих об’ємах під час експериментального дослідження здійснюється за допомогою вертикально встановлених термопар в десяти точках.

З використанням ознак існування регулярного теплового режиму проводиться аналіз впливу концентрації цукрового розчину на інтенсивність теплообміну.

Біографії авторів

О. В. Власенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р філософії, науковий співробітник кафедри теплової та альтернативної енергетики

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

д-р. техн. наук, професор кафедри теплоенергетики

В. С. Ткачук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплоенергетики

Посилання

Теплообмінники для цукрової промисловості. [Electronic resource]. Available: https://termoprom.com.ua/uk/heat-exchangers-sugar-industry . Accessed on: April 10, 2023.

Plate Heat Exchanger For Sugar. [Electronic resource]. Available: https://www.hofmann-heatexchanger.com /solutions/plate-heat-exchanger-for-sugar . Accessed on: April 12, 2023.

Heat exchangers for sugar factories and distilleries [Electronic resource]. Available: https://www.barriquand.com/en/heat-exchangers-applications/heat-exchangers-agro-industriy/heat-exchangers-sugar-ethanol/ . Accessed on: April 18, 2023.

Plate Heat Exchanger For Sugar [Electronic resource]. Available: https://www.hofmann-heatexchanger.com /solutions/plate-heat-exchanger-for-sugar . Accessed on: April 18, 2023.

S. Тkachenko, O. Vlasenko, N. Resident, D. Stepanov, and N. Stepanova. “Cooling and of the fluid in the cylindrical volume,” Acta Innovations, no. 42, 15-26, 2021. https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.42.2 .

С. Ткаченко, О. Власенко, i Н. Резидент, «Теплообмін циліндричного рідинного тіла обмеженої висоти з навколишнім середовищем,» Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування, № 2, с. 27-30, 2021. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2021.02.05 .

С. Й. Ткаченко, і О. В. Власенко, «Дослідження темпу нагрівання гетерогенного рідкого середовища,» Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві, № 1, 127-133, с. 2019. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2019-1-127-133 .

О. В. Власенко, «Дослідження теплообміну в об’ємі двофазної рідини за умов вимушеної конвекції,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 14-20, 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-14-20 .

А. І. Погорєлов, Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку), навч. посіб. для вузів, 2-ге вид. Львів: Новий Світ-2000, 2004.

С. Й. Ткаченко, О. В. Власенко, Н. Д. Степанова, і Є. О. Павлович, «Нестаціонарний теплообмін у вертикальному циліндричному об’ємі, заповненому рідиною,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 16-20, 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-16-20

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 28

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

[1]
О. В. Власенко, С. Й. Ткаченко, і В. С. Ткачук, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРОВОГО РОЗЧИНУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТЕПЛООБМІНУ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 16–24, Серп. 2023.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>