Розробка системи підтримки прийняття стратегічних рішень для оцінки ефективності управління підприємством на базі нечітких множин

  • A. O. Азарова
  • О. В. Пігуль
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, нечіткі множини, стратегічне управління, оцінювальний параметр

Анотація

Розроблено математичну модель оцінки рівня стратегічної цілі, особливістю якої є те, що вона здійснює декомпозицію складної функції оцінки рівня стратегічної цілі, що дозволяє відобразити множину вхідних оцінювальних параметрів на множину вихідних рішень. Побудовано СППР для визначення рівня стратегічної цілі фірми на базі математичного апарату нечітких множин, яка дозволяє враховувати економічні суб’єкти з різними типами оцінювальних параметрів без урахування усіх можливих їх комбінацій, що суттєво знижує собівартість прийнятого рішення та зменшує часові витрати осіб, що його приймають.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
АзароваA. O. і О. В. Пігуль, Розробка системи підтримки прийняття стратегічних рішень для оцінки ефективності управління підприємством на базі нечітких множин, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 31-36, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія