ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ДО БАЗ ДАННИХ

  • Ю. В. Шабатура Вінницький національний технічний університет
  • I. M. Штельмах Вінницький національний технічний університет
  • М. Ю. Шабатура Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: обчислювальні системи, ефективність, sql, оптимізація, генетичні алгоритми

Анотація

Розглянуто проблему підвищення ефективності обчислювальних систем інтегрованих в комп’ютерні мережі в частині роботи з базами даних. Запропоновано рішення на основі автоматичної оптимізації SQL-запитів у формі модифікації структури запитів з використанням генетичних алгоритмів. Формалізовано задачу оптимізації, запропоновано структурну схему системи оптимізації, розроблено об’єктну модель запиту. Наведено алгоритм генетичної оптимізації і його програмну реалізацію тарезультати експериментального дослідження, які підтверджують практичну цінність запропонованого підходу.

Біографії авторів

Ю. В. Шабатура, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри метрології та п ромислової автоматики
I. M. Штельмах, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри метрології та п ромислової автоматики
М. Ю. Шабатура, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту автоматики, електроніки та комп’ю­терних систем управління

Посилання

1. Optimizing SELECT and Other Statements // Reference Manual for the MySQL Database System, v. 5.1. — Режим дос-тупу: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/query-speed.html.
2. Оптимизация производительности баз данных для Web. / Ахмед Абуалсемид // Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru. — Режим доступу: www.i2r.ru/static/480/out_11207.shtml.
3. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии в идентификации / А. П. Ротштейн. — Винница: Універсум– Вінниця, 1999, — 300 c.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. В. Шабатура, ШтельмахI. M., і М. Ю. Шабатура, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ДО БАЗ ДАННИХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 41-46, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.