ОЦІНКА ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЇ НАПРУГИ В МЕ-РЕЖАХ 6—35 КВ

  • О. Г. Гриб Харківська національна академія міського господарства
  • O. M. Довгалюк Харківська національна академія міського господарства
Ключові слова: електрична мережа, напруга, закон розподілу, гістограма, режим мережі, випадкова функція

Анотація

Подано результати аналізу напруги в електричних мережах 6—35 кВ для режимів максимальних і мінімальних навантажень. Виміряні напруги в електричних мережах, для них побудовано емпіричні гістограми й виконано апроксимацію типовими аналітичними залежностями для всього періоду виміру, добового й годинного інтервалів. Кількісно підтверджено випадковий характер зміни напруги в мережі.

Біографії авторів

О. Г. Гриб, Харківська національна академія міського господарства
завідувач кафедри електропостачання міст
O. M. Довгалюк, Харківська національна академія міського господарства
доцент кафедри електропостачання міст

Посилання

1. Мельников Н. А., Солдаткина Л. А. Регулирование напряжения в электрических сетях. — М. : Энергия, 1968. — 152 с.
2. Холмский В. Г. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы). — М. : Высшая школа, 1975. — 280 с.
3. Маркушевич Н. С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 104 с.
4. Кузнецов В. Г., Тугай Ю. И., Бженов В. А. Оптимизация режимов электрических сетей. — К.: Наукова думка, 1992. — 216 с.
5. Зорін В. В. Моделювання та оптимізація параметрів та режимів систем електропостачання міст // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». — 1998. — № 2. — С. 18—24.
6. Лежнюк П. Д., Аль-Хайтмер Абдалла. Оптимизация режимов электрических сетей с учетом ущерба, вызываемого отклонениями напряжения // Энергетика. — 1991. — № 11. — С. 27—31.
7. Яндульский А. С., Головатюк Н. Ф., Хлыстов В. М. Вопросы регулирования напряжения в электрических сетях // Енергетика и электрификация. — 1996. — № 4. — С. 36—38.
8. Фокин Ю. А. Вероятностно-статистические методы в расчётах систем электроснабжения. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 256 с.
9. Математическая статистика / Иванова В. М., Калинина В. Н., Нешумова Л. А., Решетникова И. О. — М. : Высшая школа, 1975. — 398 с.
10. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие. — М. : Высшая школа, 2000. — 479 с.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Г. Гриб і ДовгалюкO. M., ОЦІНКА ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЇ НАПРУГИ В МЕ-РЕЖАХ 6—35 КВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 55-59, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.