ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Я. І. Виклюк Національний університет «Львівська політехніка»
  • В. Є. Савєлєв Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

модель даних туристичної сфери, інформаційна підтримка туризму, туристичний ландшафт, базова модель нормальної ситуації території, базова модель стандартних потреб туриста

Анотація

Проаналізовано проблеми інформаційного забезпечення сфери туризму. Запропоновано підхід до побудови моделі даних туристичної сфери, який полягає у введенні моделі нормальної ситуації території та моделі стандартних потреб споживача. Визначено основні особливості та проблеми запропонованого підходу.

Біографії авторів

Я. І. Виклюк, Національний університет «Львівська політехніка»

докторант кафедри інформаційних систем і мереж

В. Є. Савєлєв, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

аспірант кафедри інформаційних систем і мереж

Посилання

1. Про туризм: Закон ВР України № 324/95-ВР від 15.09.1995.
2. Про курорти: Закон ВР України № 2026-III від 2000.10.05.
3. Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента України 127/2001 від 2001.03.02.
4. Про Положення про Міністерство культури і туризму України: Указ Президента України № 1688/2005 від 2005.12.02.
5. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ Президента України № 136/2007 від 2007.02.21.
6. Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів: Постанова КМ України № 132 від 2006.02.13.
7. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму: Постанова КМ України № 537 від 2007.03.21.
8. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму: Розпорядження КМ України № 390-р від 2003.06.27.
9. Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму: Розпорядження КМ України № 298-р від 2004.05.12
10. Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006—2010 роки: Розпорядження КМ України № 373-р від 2006.07.03.
11. Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів: Розпорядження КМ України №1088-р від 06.08.2008.
12. Про вибіркове опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном: Наказ Держкомстату № 155 від 2005.06.21.
13. Грицик В. В. Інформатизація рекреаційно-туристичної діяльності: проблеми, стан, перспективи / Проблеми інфо-рматизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку : мате-ріали Міжнародного конгресу / В. В. Грицик. — м. Трускавець, 23—28 травня 2000 р,. — С. 7.
14. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. / К. Дж. Дейт. — М. : Вильямс, 2006. — 1328 с.
15. Крачило Н. П. Основы туризмоведения / Н. П. Крачило. — К. : Вища школа, 1980. — 320 с.
16. Про єдину автоматизовану систему державного земельного кадастру [Електронний ресурс] / Центр державного земельного кадастру. — 2008. — Режим доступу: www.dzk.gov.ua/pages.php?Id=102&ep=301 .
17. Стулов А. Особенности построения информационных хранилищ / А. Стулов // Открытые системы. — 2003. — № 4.
18. Тиндюк М. А. Аналіз використання ГІС при прийнятті управлінських рішень / М. А. Тиндюк, І. А. Рубан // Матеріали Державного науково-виробничого центру аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища. — 2007. — Режим доступу: www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=880.
19. Цибух В. І. Система державного моніторингу природних територій курортів України [Електронний ресурс] / В. І. Цибух, Б. Ф. Омецинський, С. М. Омельянець, К. Д. Бабов, Л. М. Горалік // Экология окружающей среды стран СНГ. — 2004. — Режим доступу: http://www.ecologylife.ru/tyrizm-kurort/1656.html.
20. Чаудхури С. Технология баз данных в системах поддержки принятия решений / С. Чаудхури, У. Дайал, В. Ганти // Открытые системы. — 2002. — № 1.
21. Потребительские ландшафты туризма / Модернизация экономики и выращивание институтов: материалы 6-й Междунар. конф., 5—7 апр. 2005 г., г. Москва Кн. 2. / Черняева Т. И. — М. : Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. — С. 356—365.
22. Шулик В. В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні / В. В. Шулик // Міс-тобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 358—364.
23. Явкін В. Г. Проблеми географії та менеджменту туризму: монографія / В. Г. Явкін, В. П. Руденко. — Чернівці: ЧНУ, 2006. — 260 с.
24. Ariyachandra T. Key Factors in Selecting a Data Warehouse Architecture / T. Ariyachandra, H. Watson // Business Intelligence Journal. — 2005. — V. 10. — № 2.
25. Ariyachandra T. Which Data Warehouse Architecture Is Most Successful? / T. Ariyachandra, H. Watson // Business Intelligence Journal. — 2006. — V. 11. — № 1.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 91

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Я. І. Виклюк і В. Є. Савєлєв, «ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 55–61, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.