МЕТОДИ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ТЕСТУВАННЯ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ

Автор(и)

  • В. Є. Мілевський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • І. Г. Чиж Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

методи, засоби, тестування інтраокулярних лінз

Анотація

Проаналізовано методи та засоби, що використовуються для тестування інтраокулярних лінз. Зроблено огляд фізичних моделей ока. Запропоновано вдосконалення перспективних методів тестування інтраокулярних лінз.

Біографії авторів

В. Є. Мілевський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

студент

І. Г. Чиж, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри оптичних та оптико-електронних приладів

Посилання

1. Аберометрія оптичної системи ока / [I. Г. Чиж, Г. С. Тимчик, Т. О. Шиша, Н. Б. Афончина]. — К. : НТУУ «КПІ»,
2013. — 292 с.
2. IS/ISO 11979-2 (1999): Ophthalmic Implants — Intraocular Lenses, Part 2: Optical Properties and Test Methods [MHD 5:
Ophthalmic Instruments and Appliances]. — 32.
3. Mitchel L. Sanderson G. Star testing: a novel evaluation of intraocular lens optical quality / L. Mitchel, A. C. B. Molteno,
T. H. Bevin // Br. J. Ophthalmol. — 2006. — V. 90(5). — P. 586—592.
4. Колобродов В. Г. Дифракційна теорія оптичних систем / В. Г. Колобродов, Г. С. Тимчик — К. : НТУУ «КПІ»,
2011. — 148 с.
5. Mechanical eye model for the comparison of optical imaging quality and physiology of human vision / A. Drauschke,
E. Rank, S. Auer and others // Biomed. Tech. — 2012. — V. 57. — P. 289—292.
6. Шиша Т. О. Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч.2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фі-
зичної моделі ока / Т. О. Шиша, І. Г. Чиж // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2009. — № 6. — С. 116—123.
7. Far and near visual acuity with multifocal intraocular lenses in an optomechanical eye model with imaging capability /
P. G. Gobbi, F. Fasce, S. Bozza and others // Journal of Cataract and Refractive Surgery. — 2007. — V. 33 (6). — P. 1082—1094.
8. Visual simulation of retinal images through a decentered monofocal and a refractive multifocal intraocular lens / K. Negishi,
K. Ohnuma, T. Ikeda, T. Noda // Japanese Journal of Ophthalmology. — 2005. — V. 49 (4). — P. 281—286.
9. Промисловий прилад для тестування ІОЛ «Image Master VISION» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
URL : http://www.trioptics.jp/products/imagemaster/imv.html. — Назва з екрану.
10. Промисловий прилад для тестування ІОЛ «OptiSpheric®» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL :
http://www.trioptics.com/products/optical-test-instruments/optispheric/optispheric-iol/. — Назва з екрану.
11. Промисловий прилад для тестування ІОЛ «PMTF™» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
URL : http://www.lambda-x.com/pmtf. — Назва з екрану.
12. Промисловий прилад для тестування ІОЛ «IOLA Plus» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
URL : http://www.rotlex.com/iola-plus-lens-analyzer. — Назва з екрану.
13. Промисловий прилад для тестування ІОЛ «IOL-5000» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL :
http://www.hellopro.co.uk/Optikos-3015-noprofil-2001679-14589-0-1-1-fr-societe.html. — Назва з екрану.
14. Государственный стандарт Российской Федерации. ГОСТ 31580.7-2012 (ISO 11979) Имплантаты офтальмологи-
ческие. Интраокулярные линзы. Часть 7. Клинические испытания.
15. Модель ока № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:hqQnut715ygJ:spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.822391+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua. —
Назва з екрану.
16. Модель ока № 2 [Електронний ресурс] / Trioptics. — Режим доступу : URL : http://www.trioptics.com. — Назва з
екрану.
17. Модель ока № 3 [Електронний ресурс] / NCBI. — Режим доступу : URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14570097.
— Назва з екрану.
18. Модель ока № 4 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://psilab.ucsd.edu/publications /%28
journal_2013%29_arianpour_%28RS_An_optomechanical%29.pdf. — Назва з екрану.
19. Модель ока № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.
cfm?uri=ao-46-26-6595. — Назва з екрану.
20. Модель ока № 6 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.trioptics.com. — Назва з екрану.
21. Модель ока № 7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.trioptics.com. — Назва з екрану.
22. Патент № 27813 на корисну модель, Україна, МПК (2006) А61В 3/00. Абератор оптичної системи ока для тесту-
вання офтальмологічних аберометрів / Чиж І. Г., Шиша Т. О.; Заявл. 27.07.2007; Опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18.
23. Модель ока № 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.degruyter.com/view/j/bmte.2012.
57.issue-s1-P/bmt-2012-4010/bmt-2012-4010.xml. — Назва з екрану.
24. Сокуренко В. М. Програма автоматизованого проектування оптичних систем «Абер» / В. М. Сокуренко,
О. М Сокуреко // Збірник тез доповідей VIII міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування : стан і
перспективи». Київ, НТУУ «КПІ». 28—29 квітня. — 2009. — C. 47—49.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 126

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
В. Є. Мілевський і І. Г. Чиж, «МЕТОДИ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ТЕСТУВАННЯ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 7–14, Черв. 2015.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.