СКЛАД ПРОДУКТІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬ ХЛОР, ФОСФОР ТА СУЛЬФУР

  • Ю. В. Хоха Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
  • Л. С. Жеребецька Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Ключові слова: стійкі органічні забруднювачі, невикористані пестициди, очищення газів, відновлення, знешкодження, газифікація

Анотація

Розглянута проблема накопичення, зберігання та ризиків забруднення навколишнього середовища токсичними хімічними речовинами, що містять хлор, фосфор та сірку, на території України. Надані відомості щодо методів їх знешкодження, які базуються на відновленні. Проведено розрахунок рівноважного складу продуктів знешкодження сполук, які містять сірку, азот, хлор та фосфор, в процесі газифікації вуглевмісної сировини водяною парою. Розрахунок здійснено методом мінімізації енергії Гіббса, діапазон температур 950...1250 °С, тисків — 1...10 бар. Запропоновано метод вилучення шкідливих сполук з продуктів знешкодження. Проведено порівняння методу знешкодження токсичних органічних сполук у процесі газифікації вугілля водяною парою з існуючими технологіями, заснованими на відновленні.

Біографії авторів

Ю. В. Хоха, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
канд. геолог. наук, старший науковий співробітник відділу проблем геотехнології горючих копалин
Л. С. Жеребецька, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
інженер відділу проблем геотехнології горючих копалин

Посилання

1. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі / ВР України, додаток до Закону України «Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі». — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_a07 (19.01.15). — Назва з екрану.
2. Отчет по проекту: Управление обращением с химическими веществами и осуществление СПМРХВ в Украине в 2006—2008 гг. [Электронный ресурс]. — 2009. — 78 с. — Режим доступа : http://do.gendocs.ru/docs/index-164043.html (19.01.15). — Название с экрана.
3. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів : ДБН В.2.4−4:2010 — Офіц. вид. / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. — Київ : 2010. — 32 с.
4. Appropriate Technologies for the Treatment of Scheduled Wastes [Електронний ресурс] / Review Report Number 4 — CMPS&F — Environment Australia, 1997. –– Режим доступу : http://www.environment.gov.au/archive/settlements/ publications/chemicals/scheduled-waste/swtt/index.html (19.01.15). — Назва з екрану.
5. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів / [В. Г. Петрук, О. Г. Яворська, І. В. Васильківський та ін.]; за ред. В. Г. Петрука. — Вінниця : «Універсум-Вінниця», 2003. — 253 с.
6. Review of Emerging, Innovative Technologies for the Destruction and Decontamination of POPs and the Identification of Promising Technologies for Use in Developing Countries [Електронний ресурс] / The University of Auckland, 2004. — Режим доступу : http://archive.basel.int/techmatters/review_pop_feb04.pdf (19.01.15). — Назва з екрану.
7. Reference Guide to Non-combustionTechnologies for Remediation of Persistent Organic Pollutants in Soil, Second Edition [Електронний ресурс] / EPA. — 2010. — 103 с. — Режим доступу : http://nepis.epa.gov/ (19.01.15). — Назва з екрану.
8. Знешкодження фосфоровмісних органічних сполук у відновному середовищі, як альтернатива спалюванню /
Ю. В. Хоха, Л.С. Жеребецька, О. В. Любчак // Екологія і природокористування. — 2013. — Випуск 17. — С. 163—168.
9. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений / под ред. Э. Я. Тарата. — Ленинград : Химия, 1979. — 208 с.
10. Advanced Coal Gasification Technical Analyses. Appendix 4. — 1986. — С. 298—409 / [Електронний ресурс]. — Ре-жим доступу : http://www.fischer-tropsch.org/DOE/DOE_reports/GRI/gri-86_0009-1/86_0009-1, Part 4, Pages 298 — 409.pdf.
Переглядів анотації: 150 Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.