СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ГІДРОАГРЕГАТАМИ ГАЕС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

  • С. Ф. Артюх Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • І. І. Червоненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: синтез, система управління, ГАЕС, оборотний гідроагрегат, асинхронізований синхронний генератор, електрогідравлічний регулятор, змінна частота обертання

Анотація

Запропоновано першу вітчизняну систему управління для оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання. Така система забезпечує всі необхідні режими роботи ГАЕС, які працюють зі змінними напорами.

Біографії авторів

С. Ф. Артюх, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, професор кафедри електричних станцій
І. І. Червоненко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
аспірант кафедри електричних станцій

Посилання

1. Sheldon L. H. An analysis of the applicability and benefits of variable speed generation for hydropower / Sheldon L. H. //
Small hydro power fluid mach., 1984: Winter Annu. Meet., New Orleans, La. 9—14 Dec., 1984. — New York, N. Y. 1984. —
P. 201—208.
2. Farell C. Hydromechanics of variable-speed turbines / C. Farell, J. Gulliver // Proc. Amer. Power Conf., Chicago, III.
22—24 Apr., 1985. — P. 1154—1160.
3. Transient Analysis of Converter-Fed Adjustable Speed Generator-Motor for the Pumped Storage Power Plant /
[T. Yanagisawa, T. Kageyama, K. Okamura and others] // Electrical Engineering in Japan. — 1996. — Vol. 116, No. 2. —
P. 63—76.
4. Merino J. M. ABB Varspeed generator boosts efficiency and operating flexibility of hydropower plant / J. M. Merino,
A. Lopez // ABB Review. — 1996. — No. 3. — P. 33—38.
5. Иванченко И. П. Использование переменной частоты вращения для повышения эффективности работы гидротур-
бин / И. П. Иванченко, В. А. Щур // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2012. — Т. 14,
№ 1(2).
6. Повышение энергоэффективности гидроаккумулирующих электростанций / [С. Ф. Артюх, В. В. Галат, В. В. Кузь-
мин и др.] // Электрические станции. — 2014. — № 8 — С. 33—37.
7. Артюх С. Ф. Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при
їх роботі зі змінною частотою обертання / С. Ф. Артюх, І. І. Червоненко // Енергетика, економіка, технології, екологія. —
2014. — № 2 (36). — С. 7—10.
8. Шакарян Ю. Г. Асинхронизированые синхронные машины / Ю. Г. Шакарян. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 192 с.
9. Design and Manufacturing of The World’s Largest 475 MVA/460 MW Adjustable Speed Generator-Motor for Pumped
Storage Hydro Electric Power Plant / T. Kubo, O. Osada, H. Tojo, T. Shiozaki, T. Suzumura, T. Watanabe // A1_113_2014,
Cigre. 2014.
10. Кривченко Г. И. Автоматическое регулирование гидротурбин / Г. И. Кривченко. — М. — Л. : Энергия, 1964. —
208 с.
11. Ротач В. Я. Теория автоматического управления: учеб. для ВУЗов / Ротач В. Я. — 5-е изд. перераб. и доп. — М. :
Издательский дом МЭИ, 2008. — 396 с.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.