Система керування гідропривода стрічкового конвеєра зі змінним навантаженням

  • Л. К. Поліщук Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Коваль Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гідропривод стрічкового конвеєра, змінне навантаження, система керування, запірний елемент, запірно-регулювальний елемент

Анотація

Проаналізовано відомі технічні рішення пристроїв керування, які застосовують у машинах різного технологічного призначення зі змінним робочим навантаженням, визначено основні напрямки розробки нової системи керування, сформовано вимоги до її функціональних характеристик. Наведено конструктивну схему запропонованої авторами системи керування, а також основні співвідношення, що дозволяють виконати її конструювання.

Біографії авторів

Л. К. Поліщук, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, професор кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв
О. О. Коваль, Вінницький національний технічний університет
інженер кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Посилання

1. Шахмейстер Л. Г. Теория и расчет ленточных конвейеров / Л. Г. Шахмейстер, В. Г. Дмитриеев — М. : Машино-
строение, 1978. — 392 c.
2. Поліщук Л. К. Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни наванта-
ження : моногр. / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 184 с.
3. А. с. 885639 СССР МКИ3
F15 В 7/04. Гидравлический привод пресса / О. Н. Друнк (СССР). — № 2394376/25-06 ;
заявл. 19.07.76 ; опубл. 30.11.81, Бюл. № 44.
4. А. с. 1048187 СССР МКИ3
F15 В 9/02. Гидроуселитель / М. Ю. Герушненко (СССР). — № 3290339/25-06 ; заявл.
11.05.81 ; опубл. 15.10.83, Бюл. № 38.
5. А. с. 1173851 СССР МКИ4
F15 В 11/18. Гидросистема / А. А. Гуменчук, А. В. Дерибо, Н. И. Иванов и др. (СССР).
№ 3625728/25-06 ; заявл. 22.07.83 ; опубл. 30.09.85, Бюл. № 36.
6. Пат. 22017 Україна МПК B65G 23/00 Керований гідравлічний мотор-барабан / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик,
О. О. Адлер (Україна); заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. — № 200611864;
Заявл. 10.11.2006 ; Опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.
7. Пат. 22801 Україна МПК B65G 23/00 Керований гідравлічний мотор-барабан / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик,
Р. Р. Обертюх, О. О. Адлер (Україна); заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. —
№ 200613735; заявл. 25.12.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
8. Пат. 34468 Україна МПК B65G 23/00 Керований гідравлічний мотор-барабан / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, О. Л. Фа-
найлова (Україна); заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. — № 200803624;
заявл. 21.03.2008; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
9. Пат. 68816 України, МПК8
B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан / Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р.,
Харченко Є. В., Адлер О. О., Кислиця Д. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний універси-
тет. — № u201111872; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
10. Матвеев И. Б. Гидропривод машин ударного и вибрационного действия / И. Б. Матвеев. — М. : Машиностроение,
1974. — 184 c.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та
віброударних технологічних машин : моногр. / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук. — Вінниця,
2008. — 171 с.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
Л. Поліщук і О. Коваль, Система керування гідропривода стрічкового конвеєра зі змінним навантаженням, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 131-136, Бер 2015.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.