Розподіл допусків на параметри регулюючих пристроїв в системі автоматичного керування режимом електроенергетичної системи

Автор(и)

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Н. В. Остра Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Ю. В. Петрушенко Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

електроенергетична система, нормальний режим, оптимізація, оптимальне керування, втрати електроенергії, критерій оптимальності, система автоматичного керування, регулюючий пристрій

Анотація

Розглянуто метод та алгоритм розподілу допусків на параметри регулюючих пристроїв з використанням критеріального моделювання. Це дозволяє визначити оптимальний склад регулюючих пристроїв та конкретизувати їх функції в електроенергетичній системі, а також узгодити дії окремих локальних систем автоматичного керування в задачах оптимізації нормальних режимів ЕЕС.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем

Н. В. Остра, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій та систем

Ю. В. Петрушенко, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Аспірантка кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Розенвассер Е. Н. Чувствительность систем управления / Е. Н. Розенвассер, Р. М. Юсупов. — М. : Наука, 1981. — 464 с.
2. Лежнюк П. Д. Аналіз чутливості оптимальних рішень в складних системах критеріальним методом / П. Д. Лежнюк
: моногр. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 131 с.
3. Бычков Ю. А. Расчет математических моделей динамических систем аналитически-численным методом /
Ю. А. Бычков, С. В. Щербаков. — СПб : Технолит, 2010. — 380 с.
4. Астахов Ю. Н. Применение теории подобия в задачах управления нормальными режимами электроэнергетических
систем / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1990. — № 5. — С. 3—11.
5. Лежнюк П. Д. Критеріальне моделювання в задачах чутливості систем автоматичного керування / П. Д. Лежнюк,
Н. В. Остра // Вісник технологічного університету Поділля. — 2002. — № 3, том 1. — С. 33—37.
6. Мокін Б. І. Імітаційне моделювання в оптимальному керуванні нормальними режимами електричної системи /
Б. І. Мокін, П. Д. Лежнюк, Ю. В. Лук’яненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1995. — № 3. — С. 5—9.
7. Лежнюк П. Д. Апроксимація заданих функцій позином-сплайнами / П. Д. Лежнюк, Ю. В. Петрушенко // Обчислю-
вальний інтелект : матер. І Міжнар. наук.-техн. конф. — Черкаси. — 2011. — С. 447—448.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра, і Ю. В. Петрушенко, «Розподіл допусків на параметри регулюючих пристроїв в системі автоматичного керування режимом електроенергетичної системи», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 80–85, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>