Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів

  • Ю. І. Дорофєєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
Ключові слова: мережа поставок, множина досяжності, множина тяжіння, інваріантний еліпсоїд, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування

Анотація

Досліджено задачу оцінювання множин досяжності і тяжіння мережі поставок зі структурними обмеженнями, задану у вигляді дискретної моделі із запізненням в просторі станів. Розглянуто управління у вигляді зворотного зв’язку за сигналом неузгодженості між готівковим і страховим рівнями запасу ресурсів із заданими несиметричними обмеженнями. Множини досяжності і тяжіння таких систем описуються в термінах інваріантних еліпсоїдів із застосуванням техніки лінійних матричних нерівностей і задач напіввизначеного програмування.

Біографія автора

Ю. І. Дорофєєв, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
Канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу і управління

Посилання

1. Лотоцкий В. А. Модели и методы управления запасами / В. А. Лотоцкий, А. С. Мандель. — М. : Наука, 1991. — 189 с.
2. Bemporad A. Robust model predictive control : a survey / A. Bemporad, M. Morari // Lecture notes in control and information
sciences. — 1999. — V. 245. — P. 207—226.
3. Bertsekas D. P. Recursive state estimation for a set-membership description of uncertainty / D. P. Bertsekas, I. Rhodes //
IEEE Trans. Automat. Control. — 1971. — Vol. 16. — P. 117—128.
4. Поляк Б. Т. Множества достижимости и притяжения линейных систем с ограниченным управлением: описание с
помощью инвариантных эллипсоидов / Б. Т. Поляк, П. С. Щербаков // Стохастическая оптимизация в информатике; ред.
О. Н. Граничин. — СПб: С.-Петербургский гос. ун-т. — 2008. — Вып. 4. — С. 3—23.
5. Формальский А. М. Управляемость и устойчивость систем с ограниченными ресурсами / А. М. Формальский. —
М. : Наука, 1974. — 368 с.
6. Blanchini F. Set theoretic methods in control / F. Blanchini, S. Miani. — Boston : Birkhauser, 2008. — 504 p.
7. Черноусько Ф. Л. Оценивание фазового состояния динамических систем. Метод эллипсоидов / Ф. Л. Черноусько.
— М. : Наука. Физматлит, 1988. — 320 с.
8. Дарьин А. Н. Метод вычисления инвариантных множеств линейных систем большой размерности при неопреде-
лённых возмущениях / А. Н. Дарьин, А. Б. Куржанский // Доклады РАН. — 2012. — Т. 446, № 6. — С. 607—611.
9. Баландин Д. В. Синтез законов управления на основе линейных матричных неравенств / Д. В. Баландин,
М. М. Коган. — М. : Физматлит, 2007. — 280 с.
10. Дорофеев Ю. И. Построение математических моделей управляемых сетей поставок с учетом запаздываний пото-
ков / Ю. И. Дорофеев, А. А. Никульченко // Системні дослідження та інформаційні технології = System Research &
Information Technologies. — 2013. — № 1. — С. 16—27.
11. Blanchini F. Feedback сontrol of production-distribution systems with unknown demand and delays / F. Blanchini,
R. Pesenti, F. Rinaldi, W. Ukovich // IEEE Trans. on robotics and automation. — 2000. — Vol. 16. — No. 3. — P. 313—317.
12. Дорофеев Ю. И. Робастное стабилизирующее управление запасами в сетях поставок в условиях неопределенно-
сти внешнего спроса и интервалов задержки пополнения запасов / Ю. И. Дорофеев, Л. М. Любчик, А. А. Никульченко //
Известия РАН. Теория и системы управления. — 2014. — № 5. — С. 146—160.
13. Blanchini F. Least inventory control of multistorage systems with non-stochastic unknown inputs / F. Blanchini,
F. Rinaldi, W. Ukovich // IEEE Trans. on robotics and automation. — 1997. — Vol. 13. — P. 633—645.
14. Grant M. CVX: MATLAB software for disciplined convex programming, version 1.21 [Електронний ресурс] /
M. Grant, S. Boyd // Режим доступу: http://cvxr.com/cvx.
Переглядів анотації: 130 Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
[1]
Ю. Дорофєєв, Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 122-128, Бер 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.