Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів

Автор(и)

  • Ю. І. Дорофєєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Ключові слова:

мережа поставок, множина досяжності, множина тяжіння, інваріантний еліпсоїд, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування

Анотація

Досліджено задачу оцінювання множин досяжності і тяжіння мережі поставок зі структурними обмеженнями, задану у вигляді дискретної моделі із запізненням в просторі станів. Розглянуто управління у вигляді зворотного зв’язку за сигналом неузгодженості між готівковим і страховим рівнями запасу ресурсів із заданими несиметричними обмеженнями. Множини досяжності і тяжіння таких систем описуються в термінах інваріантних еліпсоїдів із застосуванням техніки лінійних матричних нерівностей і задач напіввизначеного програмування.

Біографія автора

Ю. І. Дорофєєв, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу і управління

Посилання

1. Лотоцкий В. А. Модели и методы управления запасами / В. А. Лотоцкий, А. С. Мандель. — М. : Наука, 1991. — 189 с.
2. Bemporad A. Robust model predictive control : a survey / A. Bemporad, M. Morari // Lecture notes in control and information
sciences. — 1999. — V. 245. — P. 207—226.
3. Bertsekas D. P. Recursive state estimation for a set-membership description of uncertainty / D. P. Bertsekas, I. Rhodes //
IEEE Trans. Automat. Control. — 1971. — Vol. 16. — P. 117—128.
4. Поляк Б. Т. Множества достижимости и притяжения линейных систем с ограниченным управлением: описание с
помощью инвариантных эллипсоидов / Б. Т. Поляк, П. С. Щербаков // Стохастическая оптимизация в информатике; ред.
О. Н. Граничин. — СПб: С.-Петербургский гос. ун-т. — 2008. — Вып. 4. — С. 3—23.
5. Формальский А. М. Управляемость и устойчивость систем с ограниченными ресурсами / А. М. Формальский. —
М. : Наука, 1974. — 368 с.
6. Blanchini F. Set theoretic methods in control / F. Blanchini, S. Miani. — Boston : Birkhauser, 2008. — 504 p.
7. Черноусько Ф. Л. Оценивание фазового состояния динамических систем. Метод эллипсоидов / Ф. Л. Черноусько.
— М. : Наука. Физматлит, 1988. — 320 с.
8. Дарьин А. Н. Метод вычисления инвариантных множеств линейных систем большой размерности при неопреде-
лённых возмущениях / А. Н. Дарьин, А. Б. Куржанский // Доклады РАН. — 2012. — Т. 446, № 6. — С. 607—611.
9. Баландин Д. В. Синтез законов управления на основе линейных матричных неравенств / Д. В. Баландин,
М. М. Коган. — М. : Физматлит, 2007. — 280 с.
10. Дорофеев Ю. И. Построение математических моделей управляемых сетей поставок с учетом запаздываний пото-
ков / Ю. И. Дорофеев, А. А. Никульченко // Системні дослідження та інформаційні технології = System Research &
Information Technologies. — 2013. — № 1. — С. 16—27.
11. Blanchini F. Feedback сontrol of production-distribution systems with unknown demand and delays / F. Blanchini,
R. Pesenti, F. Rinaldi, W. Ukovich // IEEE Trans. on robotics and automation. — 2000. — Vol. 16. — No. 3. — P. 313—317.
12. Дорофеев Ю. И. Робастное стабилизирующее управление запасами в сетях поставок в условиях неопределенно-
сти внешнего спроса и интервалов задержки пополнения запасов / Ю. И. Дорофеев, Л. М. Любчик, А. А. Никульченко //
Известия РАН. Теория и системы управления. — 2014. — № 5. — С. 146—160.
13. Blanchini F. Least inventory control of multistorage systems with non-stochastic unknown inputs / F. Blanchini,
F. Rinaldi, W. Ukovich // IEEE Trans. on robotics and automation. — 1997. — Vol. 13. — P. 633—645.
14. Grant M. CVX: MATLAB software for disciplined convex programming, version 1.21 [Електронний ресурс] /
M. Grant, S. Boyd // Режим доступу: http://cvxr.com/cvx.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 99

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
Ю. І. Дорофєєв, «Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 122–128, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.