Комп’ютерна система управління алмазним шліфуванням в умовах неповної інформації

  • О. Ф. Єнікєєв Українська державна академія залізничного транспорту
Ключові слова: концепція, непрямі вимірювання, структурно-логічна організація, імітаційне моделювання

Анотація

Запропоновано концепцію побудови проблемно-орієнтованої розподіленої комп’ютерної системи на основі обробки даних непрямих вимірювань. Побудовано імітаційні моделі каналів та встановлена ефективність системи.

Біографія автора

О. Ф. Єнікєєв, Українська державна академія залізничного транспорту
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем електричного транспорту

Посилання

1. Еникеев А. Ф. Оптимальное управление технологическим процессом алмазного шлифования / А. Ф. Еникеев. —
Краматорск : ДГМА, 2001. — 160 с.
2. Єнікєєв О. Ф. Аналіз динамічних характеристик системи стабілізації швидкості обертання круга / О. Ф. Єнікєєв,
О. В. Суботін, Р. О. Яровий // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. — 2005. — Вип. 18. —
С. 107—113.
3. Єнікєєв О. Ф. Синтез цифрового регулятора поперечної передачі шліфувального круга / О. Ф. Єнікєєв, І. С. Зиков
// Вісник Національного технічного університету «ХПИ». — 2008. — № 57. — С. 87—93.
4. Борисенко А. М. Аналіз динаміки дворівневої системи підвищення ефективності алмазного шліфування /
А. М. Борисенко, О. Ф. Єнікєєв, І. С. Зиков // Вісник Національного технічного університету «ХПИ». — 2012. — № 2. —
С. 34—43.
5. Єнікєєв О. Ф. Аналіз динамічних характеристик системи відновлення ріжучої здатності шліфувальних кругів /
О. Ф. Єнікєєв, Г. В. Соколовська // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. — 2011. — Вип. 58. — С. 135—140.
6. Краус М. Сбор данных в управляющих вычислительных системах / М. Краус, Э. Кучбах, О. Г. Вошни. — М. :
Мир, 1987. — 294 с.
Переглядів анотації: 128 Завантажень PDF: 109
Як цитувати
[1]
О. Єнікєєв, Комп’ютерна система управління алмазним шліфуванням в умовах неповної інформації, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 15-24, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.