ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ ГАЗУ

  • І. С. Петришин Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
  • Я. В. Безгачнюк Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
  • Н. І. Петришин Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
  • О. А. Бас Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
Ключові слова: обчислювальний компонент, повірочні установки, об’єм та об’ємна витрата газу

Анотація

На основі світового досвіду проаналізовано методи і способи тестування та випробування обчис-лювальних компонентів, що входять в склад еталонних установок відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати, повірочних установок для лічильників газу, коректорів та обчислювачів об’єму газу. Обумовлено необхідність оцінювання кількісних характеристик алгоритмів розрахунку об’єму газу, що піддаються тестуванню, з метою встановлення критеріїв оцінки їх впливу на метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Детально розписані та оцінені складові випадкової похибки від заокруглення вхідних даних, що можуть впливати на їх метрологічні характеристики. Описана процедура тестування програмного забезпечення в складі робочих еталонів (повірочних установок) та робочих засобів вимірювальної техніки (коректорів об’єму газу) для проведення держа-вної метрологічної атестації.

Біографії авторів

І. С. Петришин, Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
д-р. техн. наук, професор, головний науковий співробітник
Я. В. Безгачнюк, Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
канд. техн. наук, начальник лабораторії
Н. І. Петришин, Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
канд. техн. наук, начальник відділу
О. А. Бас, Державне підприємство «Івано-Франківськстандартметрологія»
науковий співробітник

Посилання

1. Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ІSO 10012:2003,
ІDT): ДСТУ ISO 10012:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт, 2005. — 26 с.
2. Measurement system analysis (MSA). Reference Manual / Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors
Corporation Third Edition. — Automotive Industry Action Group, Southfield, Michigan — March. 2002 — 239 p.
3. Оценка качества программных средств. Общие положения: ГОСТ 28195-89. — [Действующий от 1990.07.01]. —
М. : Издательство стандартов, 1990 — 40 с.
4. Рекомендация КООМЕТ. Программное обеспечение средств измерений. Общие технические требования / CООМЕТ
R/LM/10:2004. Утверждена на 14 заседании Комитета КООМЕТ (Албена, Болгария, 27—28 мая 2004 г.) — 10 с.
5. General requirements for software controlled measuring instruments: International Documents (OIML D) 31 Edition 2008
(E) — Paris, Bureau International de Métrologie Légale, 2008 — 53p.
6. Issue 1. Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC): WELMEC 7.2. — Delft, WELMEC Secretariat,
2005. — 120 p.
7. H. R. Cook Testing Spreadsheets and Other Packages Used in Metrology. A Case Study. Report to National Measurements
System Policy Unit / H. R. Cook, M. G. Cox, M. P. Dainton, P. M. Harris // National Physical Laboratory, Queens Road, Teddington,
September 1999.
8. Метрологія. Системи вимірювальні інформаційні. Метрологічне забезпечення. Основні положення: Р 50–080–99
[Чинний від 2000.07.01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2000. — 23 с.
9. Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні
положення: ДСТУ 2709–94. — [Чинний від 1995.07.01]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 38 с.
10. Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процеса-
ми. Типова програма та методика метрологічної атестації обчислювальних компонентів: РМУ 012–2003. — Львів : ДНДІ
«Система», 2003. — 18 с.
11. Кричевець О. Метрологічне забезпечення обчислювальних компонентів вимірювальних інформаційних систем /
О. Кричевець // Метрологія та прилади. — 2012. — № 2. — С. 37—42.
12. Петришин І. С. До питання «метрологічних моделей» та «метрологічних характеристик» програмного забезпе-
чення / І. С. Петришин // Український метрологічний журнал. — 2013. — № 2. — С. 34—38.
13. Natural gas — calculation of compression factor. Part 2 : Calculation using a molar composition analysis: ISO/TC 193
SC1 № 62. — Geneva, 1990. — 39 р.
14. Jaeschke М. The GERG Databank of High Accuracy Compressibility Factor Measurements. GERG TM4 1990 / Jaeschke
М., Humphreys A. E. — GERG Technical Monograph, 1990. — 477 p.
15. International Standard. Measurement of fluid flow — Estimation of uncertainty of a flow-rate measurement:
ISO 5168:1978. — Geneva, 1978. — 71 р.
16. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости: ГОСТ 30319.2-96. —
[Действующий от 1997.07.01] — Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации,
1996. — 37с.
17. Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови: ДСТУ EN 12405:2006 [Чинний від 2007.01.01]. —
К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 44 с.
Переглядів анотації: 127 Завантажень PDF: 287
Як цитувати
[1]
І. Петришин, Я. Безгачнюк, Н. Петришин, і О. Бас, ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 15-24, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.