ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБОК ПЕРЕТВОРЕННЯ ВОЛОГОСТІ У ФАЗОВЕ ЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ ХВИЛІ

  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Богачук Вінницький національний технічний університет
  • В. Ф. Граняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: смуговий несиметричний сенсор, вологість, температурна похибка, частотна похибка, зміщення фази

Анотація

Проведено оцінювання та запропоновані шляхи зменшення похибок математичної моделі залеж-ності фазового зміщення інформативної хвилі смугового несиметричного сенсора від вологості, зумовлених впливом неінформативних параметрів.

Біографії авторів

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної електротехні-ки та електричних вимірювань
В. В. Богачук, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри відновлювальної енергети-ки та транспортних електричних систем і комплексів
В. Ф. Граняк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірю-вань

Посилання

1. Kuharchuk V. Phase-amplitude method for measuring humidity content of heterogenetic disperse dielectric / V. Kuharchuk,
V. Graniak // Метрологія та прилади. — 2013. — № 4. — С. 3—8.
2. Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю порошкоподібних матеріалів : моногр. / В. В. Богачук,
Б. І. Мокін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 141 с.
3. Бовсуновський А. П. Електротехнічні матеріали. Короткий довідник / А. П. Бовсуновський. — Київ : НУХТ, 2012.
— 36 с.
4. Большая энциклопедия нефти и газа. Температурный коэффициент — диэлектрическая проницаемость. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id115428p1.html.
5. Никулин Н. В. Радиоматериалы и радиокомпоненты / Н. В. Никулин, А. С. Назаров. — М. : Высшая школа, 1986.
— 208 с.
6. Лаборатория метеотехнологий. Диэлектрические свойства воды и льда. [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.meteolab.ru/projects/ dielectric/.
Переглядів анотації: 118 Завантажень PDF: 86
Як цитувати
[1]
В. Кухарчук, В. Богачук, і В. Граняк, ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБОК ПЕРЕТВОРЕННЯ ВОЛОГОСТІ У ФАЗОВЕ ЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ ХВИЛІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 29-35, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)