МОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОСТОРОВИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • Г. М. Гасій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: сталезалізобетон, структура, кутик, пластина, вузол, нижній пояс

Анотація

Розглянуто особливості монтажу та конструктивне рішення вузла з’єднання елементів нижньо-го пояса сталезалізобетонного структурного покриття. Особливість такого рішення полягає в тому, що вузол складається із з’єднаних між собою жорстких стрижнів. Стрижні виготовлені з кути-ків, що кріпляться до пластини і з’єднуються між собою високоміцними болтами. За рахунок такого поєднання елементів нижнього пояса сталезалізобетонного структурного покриття забезпечуєть-ся спільна та надійна робота конструкції в цілому.

Біографія автора

Г. М. Гасій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
канд. техн. наук, доцент кафедри організації й технології будівництва та охорони праці

Посилання

1. Гасій Г. М. Монтаж структурно-вантових сталезалізобетонних оболонок / Г. М. Гасій // Проблеми сучасного буді-
вництва : матер. Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів. — Полтава, 2012. — С. 274—275.
2. Гасій Г. М. Напружено-деформований стан структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій покриття /
Г. М. Гасій // Проблеми сучасного будівництва : матер. Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студен-
тів. — Полтава, 2012. — С. 121—122.
3. Гасій Г. М. Проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій покриття / Г. М. Гасій // Сталезалізобе-
тонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація. — К. : НДІБК, 2008. — Вип. 70. —
С. 269—277.
4. Експериментальне дослідження моделей структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції / Л. І. Стороженко,
Д. А. Єрмоленко, Г. М. Гасій, Ю. Л. Гладченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво): —
Полтава : ПолтНТУ. — 2012. — Вип. 3 (33). — С. 243—249.
5. Лысенко Е. Ф. Армоцементные конструкции : учеб. пособие для вузов. / Е. Ф. Лысенко. — 2-е изд. — К. : Вища
школа, 1981. — 192 с.
6. Патент на корисну модель 59293 Україна, МПК Е04В 1/04 Структурно-вантова сталезалізобетонна аркова конс-
трукція / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій ; власник ПолтНТУ. № u201012539; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.
7. Патент на корисну модель 59296 Україна, МПК Е04В 1/04 Структурно-вантова висяча система / Л. І. Стороженко,
Г. М. Гасій; власник ПолтНТУ. №u201012545; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.
8. Патент на корисну модель 59299 Україна, МПК Е04В 1/04 Структурно-вантова сталезалізобетонна балкова конс-
трукція / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій ; власник ПолтНТУ. № u201012550; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.
9. Патент на корисну модель 59300 Україна, МПК Е04В 1/04 Полегшений елемент структури конструкцій покриття
споруд / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій ; власник ПолтНТУ. № u201012551; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.
10. Патент на корисну модель 69182 Україна, МПК Е04В 1/00 Структурно-вантове сталезалізобетонне аркове скле-
піння / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій ; власник ПолтНТУ. № u201110922; опубл. 25.04.2012. Бюл. № 8.
11. Патент на корисну модель 69620 Україна, МПК Е04В 1/04 Структурно-вантове купольне покриття / Л. І. Сторо-
женко, Г. М. Гасій; власник ПолтНТУ. № u201111574; опубл. 10.05.2012. Бюл. № 9.
12. Патент на корисну модель 70340 Україна, МПК Е04В 1/04 Полегшена структурна сталезалізобетонна положиста
оболонка / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій; власник ПолтНТУ. № u201112978; опубл. 11.06.2012. Бюл. № 11.
13. Стороженко Л. І. Дослідження і проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій / [Л. І. Стороженко,
В. М. Тимошенко, О. В. Нижник та інші]. — Полтава : АСМІ, 2008. — 262 с.
14. Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій / Г. М. Гасій, Є. В. Дя-
ченко // Теорія і практика будівництва : Вісник національного університету «Львівська політехніка». — Львів 2013. —
С. 69—72.
Переглядів анотації: 133 Завантажень PDF: 88
Як цитувати
[1]
Г. Гасій, МОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОСТОРОВИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 57-60, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.