ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ САК З УРАХУВАННЯМ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ

Автор(и)

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • О. Є. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Килимчук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

крос-трансформатор, трансформатор з РПН, подібність, зрівнювальна е. р. с., неоднорідність

Анотація

Розглянуто задачу оптимізації режимів ЕЕС, як задачу автоматичного керування, кінцевою ме-тою розв’язання якої є формування закону оптимального керування режимами електричних мереж з урахуванням системного ефекту. Розглянуто математичну модель оптимального керування уста-леними режимами ЕЕС.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет

д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем

О. Є. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем

А. В. Килимчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Лежнюк П. Д. Автоматизація керування потоками потужності та напругою в електричних системах на основі тео-
рії подібності / П. Д. Лежнюк, К. І. Кравцов, С. Я. Вишневський // Управління енерговикористанням : зб. доп. / під ред.
А. В. Праховніка. — К. : Альянс за збереження енергії, 2001. — С. 219—224.
2. Астахов Ю. Н. Применение теории подобия в задачах управления нормальными режимами электроэнергетических
систем / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1990. — № 5. — С. 3—11.
3. Автоматизация управления энергообъединениями / Гончуков В. В., Горнштейн В. М., Крумм Л. А. и др. — М. :
Энергия, 1979. — 432 с.
4. Petro Lezhnuk. Optimal control of power flows in electric power systems using theory of similarity / Petro Lezhnuk, Eugene
Didichenko, Konstantin Kravtsov // Proceedings of the 5th International Conference on “Development and application systems”
(DAS — 2000). — Suceava, Romania : MUSATINII, 2000. — С. 10—15.
5. Лежнюк П. Д. Формування умов самооптимізації електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії /
П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, Н. В. Собчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2004. — № 3. — С. 49—56.
6. Лежнюк П. Д. Натурно-імітаційне моделювання з використанням критеріального методу в оптимальному керу-
ванні електроненергетичними системами / П. Д. Лежнюк, В. М. Гайдамака // Вісник Вінницького політехнічного інсти-
туту. — 2003. — № 1. — С. 37—41.
7. Автоматизація керування потоками потужності в ЕЕС з використанням крос-трансформаторів та подібності оптима-
льних режимів [Електронний ресурс] / П. Д. Лежнюк, Жан-П’єр Нгома, А. В. Килимчук // Наукові праці ВНТУ. — 2009. —
№ 4 — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-4/2009-4_ru.files/ru/09pdloms_ru.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 233

Як цитувати

[1]
П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, і А. В. Килимчук, «ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ САК З УРАХУВАННЯМ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 110–113, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>