ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

  • Л. М. Сакун Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • І. А. Невмивака Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ключові слова: ощадливе виробництво, TQM, підприємство, зниження затрат

Анотація

Розглянуто питання використання принципів ощадливого виробництва; запропоновано вдосконалення технологічного процесу та підвищення його продуктивності на електромашинобудівному підприємстві на основі впровадження принципів ощадливого виробництва.

Біографії авторів

Л. М. Сакун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
І. А. Невмивака, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
студентка

Посилання

1. Управління затратами підприємства : моногр. / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін.
— К. : Лібра, 2007. — 320 с.
2. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : наук.-практ. вид. / [Т. В. Омельяненко, О. В. Щербина,
Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко] ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2009. — 157 с. : рис., табл.
— (Серія Інноваційний університет)
3. Бондаренко С. С. Передумови впровадження на підприємстві системи «Бережливе виробництво» / С. С. Бондарен-
ко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 4. — С. 214—217.
Переглядів анотації: 49 Завантажень PDF: 426
Як цитувати
[1]
Л. Сакун і І. Невмивака, ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 92-95, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.