ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ З ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ «ВІБРОВАНИЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИЙ ЕЛЕМЕНТ—ОСНОВА»

  • Т. М. Нестеренко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • В. І. Марченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: програмний комплекс PLAXIS, ґрунтоцементні палі

Анотація

Наведено результати оцінювання напружено-деформованого стану ґрунтоцементних основ і фундаментів методом скінченних елементів та визначення на їх базі несучої здатності та деформативності ґрунтоцементних паль та армованих основ.

Біографії авторів

Т. М. Нестеренко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
асистент кафедри видобування нафти газу і геотехніки
В. І. Марченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
канд. техн. наук, асистент кафедри видобування нафти газу і геотехніки

Посилання

1. Зоценко М. Л. Ґрунтоцементні основи та фундаменти / М. Л. Зоценко // Будівельні конструкції: міжвідомчий на-
ук.-техн. зб. наук. праць (будівництво). — К. : ДП НДІБК, 2011 — Вип. 75. — Кн. 1. — С. 447—456.
2. Characteristics of manmade stiff grounds improved by drill-mixing method / [M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, I. Lartseva et
al.] // Proc. of the 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Athens, 2011). — Amsterdam : IOS
Press, 2011. — P. 1097—1102.
3. Зоценко Н. Л. Закрепление оснований цементацией буросмесительным методом / Н. Л. Зоценко, И. И. Ларцева,
В. И. Марченко // Геотехнические проблемы мегаполисов : тр. Международ. конф. по геотехнике. — М. : ПИ «Геореконст-
рукция», 2010. — Т. 5. — С. 1781—1788.
4. Зоценко М. Л. Грунтоцементні палі, що виготовляються бурозмішувальним методом / М. Л. Зоценко //Зб. науко-
вих праць. Серія : Галузеве машинобудування, будівництво, вип. 3(38). Т. 2. — Полтава, 2013. — С. 110—123.
5. Шашкин К. Г. Метод конечных элементов в геомеханике: современный взгляд / К. Г. Шашкин // Численные мето-
ды расчетов в практической геотехнике : сб. статей научн.-техн. конф. — СПб. : СПбГАСУ, 2012. — С. 76—86.
6. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости / Межгосударствен-
ный стандарт. ГОСТ 12248-2010. — 162 с.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 50
Як цитувати
[1]
Т. Нестеренко і В. Марченко, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ З ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ‘ВІБРОВАНИЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИЙ ЕЛЕМЕНТ—ОСНОВА’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 21-26, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.