ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВОРОТНООСМОТИЧНОГО ОПРІСНЕННЯ ВОДИ ПІСЛЯ ЇЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ НА СЛАБОКИСЛОТНОМУ КАТІОНІТІ

  • М. Д. Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • І. М. Трус Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • В. М. Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: концентрат, перміат, продуктивність, селективність, фільтрування, знесолення

Анотація

Проведено оцінку ефективності опріснення слабомінералізованих вод на зворотноосмотичній мембрані Filmtec TW 30-1812-50 в залежності від характеристик води. Визначено вплив стабілізаційної обробки води на слабокислотному катіоніті в кислій формі на основі характеристики мембрани. Показано, що підкислення води при обробці на слабокислотному катіоніті призводить до зниження селективності мембрани по хлоридах за високої селективності по сульфатах та іонах жорсткості. При очищенні слабокислих розчинів на мембрані рН середовища в перміаті та концентраті приблизно рівні, а при фільтруванні вихідного модельного розчину рН середовища в концентраті підвищується до 9, а в перміаті знижується до 7, що зумовлено меншою селективністю мембрани по гідрокарбонатах, в порівнянні з іонами жорсткості.

Біографії авторів

М. Д. Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів
І. М. Трус, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів
В. М. Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів

Посилання

1. Беличенко Ю. П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств. — М. : Химия, 1990. — 208 с.
2. Макаренко И. Н. Применение гидроксоалюмината натрия при кондиционировании воды для систем охлаждения в
промышленности и энергетике / И. Н. Макаренко, Т. А. Шаблий, Т. В. Крысенко // Химия и технология воды. — 2009.
— Том 31, № 5. — С. 542—551.
3. Первов А. Г. Мембранная технология в подготовке питьевой воды / А. Г. Первов, Ю. В. Резцов, B. C. Коптев,
С. Б. Милованов // Водоснабжение и санитарная техника. — 1995. — № 2. — С. 28—33.
4. Духин С. С. Обратный осмос и диэлектрические свойства мембран / С. С. Духин, Н. В. Чураев, А. Э. Ярощук//
Химия и технология воды. — 1984. — Том 6, № 4. — С. 291—304.
5. Ata N. The electrochemical investigation of salts partition with ion exchange membranes / Nejla Ata, Zafer Yazicigil,
Yasemin Oztekin // J. Hazardous Mater. — 2008. — 160, № 1. — P. 154—160.
6. Рисухін В. В. Вплив концентрації розчинів сірчаної кислоти, форми іоніту Dowex MAС-3 на ефективність його ре-
генерації / В. В. Рисухін, О. В. Глушко, І. М. Макаренко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». —
2012. — № 34. — С. 137—145.
7. Макаренко І. М. Застосування слабокислотного катіоніту Dowex MAС-3 для стабілізаційної обробки води /
І. М. Макаренко, О. В. Глушко, В. В. Рисухін, В. П. Малін // Восточно-европейский журнал передовых технологий. —
2012. — № 3/6(57). — С. 16—20.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 28
Як цитувати
[1]
М. Гомеля, І. Трус, і В. Радовенчик, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВОРОТНООСМОТИЧНОГО ОПРІСНЕННЯ ВОДИ ПІСЛЯ ЇЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ НА СЛАБОКИСЛОТНОМУ КАТІОНІТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 32-36, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.