ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН

  • О. О. Ткачук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: регулятори росту рослин, ретарданти, стимулятори росту, синергічні суміші, токсиколого-гігієнічні вимоги

Анотація

Проаналізована фізіологічна дія синтетичних регуляторів росту рослин, аспекти їх впливу на різні сільськогосподарські культури. Сучасні регулятори росту рослин використовують для обробки рослин з метою ініціювання змін у процесах їх життєдіяльності для покращення якості рослинного матеріалу, збільшення врожайності, полегшення збирання і зберігання врожаю. Розглянуто екологічні аспекти застосування регуляторів росту рослин в практиці рослинництва.

Біографія автора

О. О. Ткачук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
канд. біол. наук, доцент кафедри біології

Посилання

1. Анішин Л. В. Вітчизняні біологічно активні препарати просяться на поля України / Л. В. Анішин // Пропозиція. —
2004. — № 10. — С. 48.
2. Пономаренко С. П. Високі технології в сільському господарстві / С. П. Пономаренко // АгроСвіт. — 2005. — № 4. —
С. 16—21.
3. Іванюк Т. В. Рістгальмуючі та фунгіцидні властивості іфонію та іфонілію як перспективних етиленпродуцентів у
технології вирощування озимої пшениці / Т. В. Іванюк // Физиология и биохимия культурных растений. — 1998. —
Т. 30, № 6. — С. 450—456.
4. Кур’ята В. Г. Ретарданти — модифікатори гормонального статусу рослин / В. Г. Кур’ята // Фізіологія рослин: про-
блеми та перспективи розвитку: Ф 50 у 2т / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізі-
ологів рослин ; голов. ред. В. В. Моргун. — К. : Логос, 2009. — С. 565—587.
5. Мельников Н. Н. Пестициды и регуляторы роста растений / Н. Н. Мельников, К. В. Новожилов, С. Р. Белан. —
М. : Химия, 1995. — 575 с.
6. Моргун В. В. Проблема регуляторів росту в світі та її вирішення в Україні / В. В. Моргун, В. К. Яворська,
І. В. Драговоз // Физиология и биохимия культурных растений. — 2002. — Т. 34, № 5. — С. 371—375.
7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні / [авт. колектив : В. Л. Петрунек,
В. Ф. Марієвський, В. Я. Шевчук та ін.]. — К. : Юнівест Маркетинг, 1996. — С. 94—95.
8. Регулятори росту у формуванні адаптивних реакцій рослин до посухи / [Н. Ю. Таран, Н. Б. Свєтлова, О. А. Окане-
нко та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2004. — № 8. — С. 29—32.
9. Чернецький В. М. Агроекологічні аспекти вирощування овочів / В. М. Чернецький // Вісник аграр. наук. — Лю-
тий, 2003. — С. 61—64.
10. Adriansen E. Residues of paclobutrazol and uniconazole in nutrient solutions from Ebb and Flood irrigation of pot plants
/ E. Adriansen, P. Odgaard // Scientia Horticulturae. — 1977. — V. 69. Iss. 1—2. — P. 73.
11. Швайківський Б. Я. Регулятори росту рослин — ефективний засіб підвищення продукції сільськогосподарських
культур / Б. Я. Швайківський, В. І. Лопушняк, Р. Г. Киричук // Сільський господар. — 2000. — № 5—6. — С. 3—4.
12. Терек О. І. Ріст рослин та використання регуляторів росту в сільському господарстві / О. І. Терек, Н. Д. Романюк
// Сільський господар. — 1999. — № 1—2. — С. 6—7.
13. Перелік регуляторів росту рослин, дозволених для використання в Україні // Елементи регуляції в рослинництві /
НАН України, Ін-т біоорганічної хімії, НІЦ «АКСЩ». — К., 1998. — С. 336—342.
14. Пестициди і агрохімікати України : практичний довідник для фахівців сільського господарства. — Дніпропет-
ровськ : Арт-Прес, 2006. — 319 с.
15. Кур’ята В. Г. Шляхи підвищення ефективності і безпеки застосування ретардантів і етиленпродуцентів на росли-
нах ягідних культур / В. Г. Кур’ята // Вісник Вінницького державного медичного університету. — 1999. — Вип. 3 (1). —
С. 23—25.
16. Эрдели Г. С. Изобутираты — новий класс ретардантов / Г. С. Эрдели, Г. Н. Хожаинова, Г. Шиллинг. — Воро-
неж : изд-во Воронежского ун-та, 1992. — 157 с.
17. Блиновский И. К. Эффективность синергических ретардантных смесей на яблоне / И. К. Блиновский, Д. В. Ка-
лашников // Регуляторы роста растений. — М. : Агропромиздат, 1990. — С. 88—96.
18. Шевелуха В. С. Состояние и перспективы исследований и применения фиторегуляторов в растениеводстве /
В. С. Шевелуха, И. К. Блиновский // Регуляторы роста растений. — М. : Агропромиздат, 1990. — С. 6—35.
Переглядів анотації: 171 Завантажень PDF: 131
Як цитувати
[1]
О. Ткачук, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 41-44, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.