ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КРУЇЗНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ

  • К. С. Ємельянова Міжнародний гуманітарний університет
Ключові слова: круїзний бізнес, ринок круїзних послуг, круїзна компанія, інвестиції, бербоут-чартер

Анотація

Розглянуто традиційні та альтернативні джерела інвестиційних ресурсів в секторі круїзного бізнесу України. Доведено, що інвестиції виступають необхідним фактором розвитку вітчизняного круїзного бізнесу.

Біографія автора

К. С. Ємельянова, Міжнародний гуманітарний університет
викладач кафедри економіки і міжнародних економічних відносин

Посилання

1. Бєлова Н. В. Особливості лізингових операцій при міжнародних морських перевезеннях / Н. В. Бєлова [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpaeiv/2012_1_1/22.pdf.
2. Боняр С. М. Підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній в сфері морського транспорту України /
С. М. Боняр, О. М. Ющенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/
2012_3/narezka/Vnutr_3_15_2012_94_.pdf.
3. Буркинський Б. В. Україна у світовій морській торгівлі. Що гальмує розвиток вітчизняного судноплавства? /
Б. В. Буркинський, О. М. Котлубай // Вісник НАН України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2008-10/a4-N10.pdf.
4. Винников В. В. Принципы обоснования инвестиционных решений в системе комплексного развития морского
транспорта / В. В. Винников // Экономика Крыма [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/Ekonk/2006_16/016_vinnikov.pdf.
5. Голубкова И. А. Макроэкономическая ценность круизного судоходства / И. А. Голубкова [Электронный ресурс].
— Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/V_Ditb/2012_16/Golybkov.pdf.
6. Грузан А. В. Інвестиційні процеси у портовому господарстві України / А. В. Грузан [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpaeiv/2012_1_3/58.pdf.
7. Демьянченко А. Г. Источники и инструменты финансирования инфраструктурных проектов на морском транспорте /
А. Г. Демьянченко [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpaeiv/2012_2_1/zmist.pdf.
8. Жихарева В. В. Концептуальные подходы к управлению инвестициями в развитие флота судоходных компаний [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Жихарева. — Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rmugt/2011_35/Files/3501.pdf.
9. Кібік О. М. Формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту України [Електронний ресурс]/
О. М. Кібік, В. В. Жихарєва. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ei/2011_45/PDF/14_Kibi.pdf.
10. Котлубай В. А. Развитие потенциала судоходных компаний Украины / В. А. Котлубай, О. В. Воркунова, Ю. В. Хай-
минова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. — Одеса : ОНМУ, 2010. —
№ 31. — С. 154—165.
11. Котлубай В. О. Економіко-правові аспекти передачі суден у бербоут-чартер підприємствами морегосподарського
комплексу [Електронний ресурс] / В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/Ei/2012_50/ Khaim.pdf.
12. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=210269&cat_id = 38461.
13. Морское право. Страхование. Арбитраж [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.interlegal.com.ua
/blog/?p=244.
14. Новини РБК України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/registrsudohodstva-ukrainy-obshchee-kolichestvo-sudov-nahodyashchihsya-20072011110300.

15. Примачов М. Т. Підприємництво в торговельному судноплавстві / М. Т. Примачов, Н. М. Примачова,
О. Ю. Вовк. — Одеса : ОНМА, 2010. — 297 с.
16. Редіна Є. В. Механізм ефективного функціонування судноплавних компаній України / Є. В. Редіна [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/en_em/2008_5_2/Zbirnik_EM_08_2_142.pdf.
17. Судник Н. В. Формирование стабилизационного фонда при покупке судов на условиях бербоут-чартера / Н. В. Судник
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/ natural/ sudovozhdenie/2009_17/28_Sudnik. pdf.
18. Чекаловець В. І. Передумови створення морського кластера в Україні / В. І. Чекаловець, Н. Г. Гребенник [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/etk/2008_12/CHEKALOVETS.pdf.
19. World Travel and Tourism Counsil [Electronic data]. — Mode of access : http://www.wttc.org/.
Переглядів анотації: 38 Завантажень PDF: 27
Як цитувати
[1]
К. Ємельянова, ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КРУЇЗНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 45-49, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.