ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ІНДУКТИВНОГО ОПОРУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6–35 КВ

  • В. М. Кутін Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Кутіна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: визначення місця пошкодження, дистанційні методи, індуктивний опір лінії

Анотація

Запропоновано математичну модель для визначення індуктивного опору мережі з метою підвищення точності визначення відстані до місця пошкодження при застосуванні дистанційних методів.

Біографії авторів

В. М. Кутін, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, професор кафедри електричних станцій та систем, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
М. В. Кутіна, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, старший викладач кафедри електротехнічних систем елек­троспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Файбисович В. А. Определение параметров электрических систем: Новые методы экспериментального определе-
ния / В. А. Файбисович. — М. : Энергоатомиздат, 1982. — 120с.
2. Луцяк В. В. Дослідження параметрів аварійного режиму при визначенні місця пошкодження в РМ дистанційними
методами / Луцяк В. В. // Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підпри-
ємств : науково-технічний семінар : тези доп. — Луцьк, 2007. — С. 22—25.
3. Луцяк В. В. Точність вимірювання відстані до місця пошкодження дистанційним методом в розподільних мережах
/ В. В. Луцяк, В. М. Кутін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського :
зб. наук. праць. — 2007. — Вип. 3. — С. 97—99.
4. Макаров В. М. Первичные параметры линий электропередачи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.14.07 / В. М. Макаров — 1976. —22 с.
5. Махарадзе Г. Т. Исследование сопротивлений воздушных линий электропередачи токам различных последова-
тельностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.14.02 «Електричні станції, мережі i системи» /
Г. Т. Махарадзе. — Баку, 1986. 17 с.
6. Марактанов В. А. Индуктивности линий, состоящих из параллельных проводов : уч. пос. / В. А. Марактанов,
А. А. Янко-Триницкий. — Свердловск : изд-во УПИ, 1962. — 20 с.
7. Определение первичных продольных параметров воздушных и подземных линий электропередачи на основе рас-
чета электромагнитного поля / [М. В. Булатников, К. П. Кадомская, С. Л. Кандаков, Ю. А. Лавров] // Электричество. —
2006. — № 5. — С. 17—24.
8. Электрические системы и сети / [Буслова Н. В., Винославский В. Н., Денисенко Г. И., Перхач В. С.] ; под. ред. Г. И. Де-
нисенко. — К. : Вища школа : Главное изд-во, 1986.—584 с.
9. Крюков К. П. Конструкция и механический расчёт линий электропередачи / К. П. Крюков, Б. П. Новгородцев. —
Л. : Энергия, 1970. — 392 с.
10. Hess M. N. Electromagnetic and electrostatic transmission line parameters by digital computer // IEEE Trans. — 1983.
— Vol. PAS 82. — P. 282—291.
Переглядів анотації: 108 Завантажень PDF: 137
Як цитувати
[1]
В. Кутін і М. Кутіна, ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ІНДУКТИВНОГО ОПОРУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6–35 КВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 65-69, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)