ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА В СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

  • С. П. Денисюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Т. М. Базюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: активний споживач, «prosumer», smartgrid, нерівномірність споживання

Анотація

Оцінено потенціал розвитку систем енергопостачання на основі стратегії «активного споживача». Розглянуто особливості активних споживачів. Оцінено переваги «активних споживачів» над звичайними споживачами електроенергії. Проведено аналіз реактивної потужності за довільної зміни навантаження.

Біографії авторів

С. П. Денисюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання
Т. М. Базюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри електропостачання

Посилання

1. Стогній Б. С. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України / Б. С. Стогній, О. В. Кири-ленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України : зб. наук. пр. Спец. вип. Ч. 1. — К. : ІЕД НАНУ, 2011. — С. 5—20.
2. Smart Power Grids — Talking about a Revolution // IEEE Emerging Technology portal, 2009. 2011.
3. Cambridge Dictionary Online. Cambridge Business English Dictionary [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/prosumer
4. Forbes Thought Of The Day [Електронний ресурс] — Режим доступу http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/ 2010/07/03/the-shift-from-consumers-to-prosumers/
5. Праховник А. В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения / А. В. Праховник. — К. : Освіта України, 2007. — 464 с.
6. A Prosumer Oriented Energy Market. Developments and future outlooks for Smart Grid oriented energy markets, NCE Smart Energy Markets / Shandurkova I., Bremdal B. A., Bacher R., S. Ottesen Andreas Nilsen. — Halden, 2012.
7. Агунов М. В. Новый подход к измерению электрической мощности [Текст] / М. В. Агунов, А. В. Агунов, Н. М. Вербова // Пром. энергетика. — 2004. — № 2. — С. 30—33.
8. Базюк Т. М. Використання активного споживача з точки зору оптимізації графіків навантаження [Текст] / Т. М. Ба-зюк, І. В. Золотоверха // Енергетика. Екологія. Людина : V міжнародна конференція : зб. доп. 23—24 травня 2013 року.
9. Денисюк С. П. Оцінка ефективності сумісної роботи розосереджених джерел генерації електроенергії, включаючи відновлювальні, в електроенергетичних системах [Текст] / С. П. Дени¬сюк, Т. М. Базюк, Д. Г. Дерев’янко // Вісник Кре-менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2013. — № 3 (80).
10. Денисюк С. П. Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на електромережу та особливості побудови вірту-альних електростанцій [Текст] / С. П. Денисюк, Т. М. Базюк // Електрифікація транспорту. — 2012. — № 4. — С. 23—29.
11. Тонкаль В. Е. Баланс энергии установившихся режимов цепей несинусоидального тока и напряжения [Текст] / В. Е. Тонкаль, В. Я. Жуйков, С. П. Денисюк и др. // Докл. АН УССР. Сер. А. — 1987. — № 7. — С. 71—74.
Переглядів анотації: 66 Завантажень PDF: 305
Як цитувати
[1]
С. Денисюк і Т. Базюк, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА В СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 75-79, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.