ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОТОКУ В РІЗНИХ ТИПАХ ДИХОТОМІЙ АРТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

  • В. С. Оверко Донецький національний університет
  • О. К. Зенін Донецький національний медичний університет
  • В. В. Білоусов Донецький національний університет
  • П. О. Тополов Інститут невідкладної та відновної хірургії
  • А. В. Дмитриєв Інститут невідкладної та відновної хірургії
  • М. В. Безкровна Донецький національний університет
Ключові слова: побудова моделі артеріального русла, артеріальні дихотомії, математичне моделювання

Анотація

Метою роботи є розрахунок і візуалізація поведінки потоків крові в місцях дихотомій на різних ступенях розгалуження артерій. Комп'ютерне моделювання показало, що два типа дихотомій виконують складну функцію: регулюють реологічні властивості крові та впливають на швидкість кровотоку. Це свідчіть, що побудова моделі артеріальної системи людини неможлива на підставі критерію оптимальності, що базується на принципі мінімуму гідродинамічного опору.

Біографії авторів

В. С. Оверко, Донецький національний університет
старш. наук. співроб. НДЧ фізико-технічного факультету
О. К. Зенін, Донецький національний медичний університет
д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини
В. В. Білоусов, Донецький національний університет
д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології і екології імені Івана Лукича Повха
П. О. Тополов, Інститут невідкладної та відновної хірургії
канд. мед. наук, завідувач відділенням кардіохірургії
А. В. Дмитриєв, Інститут невідкладної та відновної хірургії
канд. мед. наук, хірург відділення рентгенендоваскулярної хірургії
М. В. Безкровна, Донецький національний університет

 канд. техн. наук, пров. наук. співроб. НДЧ фізико-технічного факультету

Посилання

1. Дмитриев А. В. Концептуальные модели древовидного артериального русла / А. В. Дмитриев, О. К. Зенин,
Ю. В. Довгялло // Вестник неотложной и восстановительной медицины. — 2007. — Т. 8., № 2. — С. 297—302.
2. Зенин О. К. Морфофункциональные принципы организации артериального русла большого круга кровообраще-
ния: дис. … д-ра мед. наук : 14.03.01 / О. К. Зенин. — К., 2005. — 468 с.
3. Гурьянов В. Г. Математический анализ пределов применимости «правила Ру» для структурно-различных типов
артериальных дихотомий / В. Г. Гурьянов, Ю. В. Довгялло, О. К. Зенин // Український морфологічний альманах. —
2005. — Т. 3, № 4. — С. 26—27.
4. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов : пер. с англ. / Т. Педли. — М. : Мир, 1983. — 400 с.
5. Скобцов Ю. А. Моделирование и визуализация поведения потоков крови при патологических процессах /
Ю. А. Скобцов, Ю. В. Родин, В. С. Оверко. — Донецк : ИПММ НАНУ, изд-во «Заславский». — 2008. — 212 с.
Переглядів анотації: 100 Завантажень PDF: 122
Як цитувати
[1]
В. Оверко, О. Зенін, В. Білоусов, П. Тополов, А. Дмитриєв, і М. Безкровна, ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОТОКУ В РІЗНИХ ТИПАХ ДИХОТОМІЙ АРТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 86-90, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.