АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗІТКНЕННЯ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ОБГОНІ І ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЇХ РОЗВИТКУ

  • В. О. Тесля Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: обгін, система запобігання зіткнення, автомобіль, час обгону, габарити, швидкість, прискорення

Анотація

Проаналізовано принципи дії, функції та схеми систем запобігання зіткнення автомобілів. Розглянуто їх переваги та недоліки. Визначено напрямки їх подальшого розвитку.

Біографія автора

В. О. Тесля, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
аспірант кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Посилання

1. Синкович М. Р. Повышение безопасности движения автотранспортных средств при совершении маневра обгон : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / М. Р. Синкович. — Иркутск : Забайкальский государственный университет, 2012. — 20 с.;
2. Судебная автотехническая экспертиза. Часть вторая / [В. А. Иларионов, Р. Г. Армадеров, В. Г. Выокребцов, и др.] — М. : изд-во Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз, 1980.— 230 с.
3. Патент 74349 Україна МПК G08G 1/16, G01S 17/93 Спосіб запобігання зіткненням автомобілів / А. І. Пабат,
В. П. Кирєєв, О. В. Яловий; № u 2012 04280; заявл. 06.04.12; опубл. 25.10.12.
4. Патент 2050561 Российская Федерация МПК G01S15/08, G01S17/93 Способ предотвращения столкновений автомобиля и устройство для его осуществления [Текст] / Б. П. Турченев; № 5044239/09; заявл. 26.05.1992; опубл. 20.12.1995.
5. Патент 2310922 Российская Федерация МПК G08G1/16, G01S17/93 Способ предотвращения столкновений автомобиля и устройство для его осуществления [Текст] / С. М. Мужичек, В. В. Ефанов, В. И. Винокуров, В. Н. Зыков; № 2005131659/11; заявл. 12.10.2005; опубл. 20.04.2007.
6. Патент 2450365 Российская Федерация МПК G08G1/16, B60W30/08 Способ предотвращения столкновения автомобилей и устройство для его осуществления [Текст] / В. В. Кузьмин, И. А Кочетов, С. В. Псянин, А. Б. Еремин; № 2008140643/11; заявл. 13.10.2008; опубл. 20.04.2010.
Переглядів анотації: 32 Завантажень PDF: 52
Як цитувати
[1]
В. Тесля, АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗІТКНЕННЯ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ОБГОНІ І ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЇХ РОЗВИТКУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 97-100, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.