ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Ю. В. Ульченко Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Ключові слова: система управління розвитком, електронна бібліотека, інформаційно-освітнє середовище, вищий навчальний заклад

Анотація

Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу. Визначено та подано перелік процесів та операцій, який буде здійснюватись суб’єктами та об’єктами управління розвитком електронної бібліотеки освітнього закладу.

Біографія автора

Ю. В. Ульченко, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
аспірантка кафедри державної служби, адміністрування та управління

Посилання

1. Айламазян А. К. Модели и методы управления проектами на рынке образовательных услуг / А. К. Айламазян,
В. А. Стась. — М. : МОДЭК, 2003 — 347 с.
2. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. — К. : Знание, 2006. — 365 с.
3. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : дис.
… д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калініна Людмила Миколаївна ; Держ. вищий навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти». —
К., 2009. — 471 с.
4. Хачванкян В. В. Менеджмент предприятия : учеб. пос. / В. В. Хачванкян. — Киев : Знання, 2005. — 422 с.
Переглядів анотації: 95 Завантажень PDF: 140
Як цитувати
[1]
Ю. Ульченко, ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 126-130, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.